Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA HÖJENTORP 1:2 - husnr 4, HÖJENTORP Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MANGÅRDSBYGGNADEN (akt.)

1740 - 1759

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Eggby
Valle församling
Skara stift
Eggby 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår 2021

Nuvarande huvudbyggnad som började byggas 1740 har inte varit använd av statliga
befattningshavare utan i första hand av arrendatorer. Den förste av dessa är också den mest
kände, Jonas Alströmer. Huvudbyggnaden var enligt uppgifter klar först 1759 och bestod då
av ett trähus i en våning med ett brutet tak. Den byggdes på med en andra våning till dagens
utseende 1814 - 1817. Huset är byggt av timmer med ett sadeltak av skiffer på ett underlag av
näver. En halvrund takkupa med fönster finns mitt på takfallet mot gården. Fasaderna är
klädda med stående vitmålad lockpanel. Taklisten och omfattningarna kring huvudentrén är
rikt u...

Läs mer i eget fönster

År 1740 - 1759 Nybyggnad
Manbyggnadens bottenvåning uppfördes i mitten av 1700-talet och påbyggdes 1814-17.
År 1814 - 1817 Ändring - påbyggnad
Manbyggnadens bottenvåning uppfördes i mitten av 1700-talet och påbyggdes 1814-17.