Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LUND BOTANICUM 15 - husnr 2, ORANGERI Ny sökning Tillbaka till sökning

D203356

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORANGERI (inakt.), VÄXTHUSANLÄGGNINGEN (akt.)

1862 - 1867

Skåne
Lund
Skåne
Lund
Lunds Allhelgonaförsamling
Lunds stift
Östra Vallgatan 20

Park och trädgård - Orangeri

Historik

Inventeringsår 2020

Växthusanläggningen
Den stora växthusanläggningen var klar 1867 och ritningarna gjordes av P.C. Sörensen efter skisser av Agardh. Anläggningen var symmetrisk med ett högre, glasat mittparti, något tillbakadraget mot norr, och två lägre växthus på var sida. Mot söder sträckte sig två glasade flyglar med tresidigt avslutade ändpartier. Taken bestod av glasade sadeltak, utom över flyglarnas ändpartier där taken hade tresidiga fall. Stommen, som ursprungligen var tänkt att utföras av järn, gjordes av kostnadsskäl i amerikansk furu. Den långsmala anläggningen avslutades i öster och väster av högre sidopartier, murade av handslaget, oput...

Läs mer i eget fönster

År 1862 - 1867 Nybyggnad

Peter Christian Sörensen (Byggmästare)