Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN ÅDÖ 1:1 - husnr 5, ÅDÖ KAPTENSBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅDÖ KAPTENSBOSTÄLLE (akt.)

1746 - 1746

Södermanland
Flen
Södermanland
Helgesta
Flen, Helgesta-Hyltinge församling
Strängnäs stift
Ådö gård

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Huvudbyggnaden är putsad och vitfärgad sten i en våning under säteritak täckt med svart glaserat tegel. Uppförd 1746, delvis på den äldre byggnadens grund. Vindsvåningen inreddes 1879.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15.

År 1746 - 1746 Nybyggnad
Vindsvåningen inreddes 1879
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindsvåningen inreddes 1879