Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN HARPSUND 5:1 - husnr 7, HARPSUND Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HARPSUND (inakt.)

1913 - 1914

Södermanland
Flen
Södermanland
Mellösa
Mellösa församling
Strängnäs stift
Harpsund

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den nuvarande huvudbyggnaden, som stod färdig 1914 är ett tvåvåningshus i karolinsk stil, ritad av Otar Hökberg. Otar Hökerberg anlitades sedan för projektering av ny- och ombyggnader på Harpsunds herrgård under flera årtionden. Byggnaderna präglades till en början av tidens nationalromantiska strömningar. Under 1920-talet utvecklades stilidealen i mera klassisk riktning. Detta återspeglas i nybyggnader men även i omgestaltning av befintliga byggnader.

KÄLLOR: Skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1994-09-22. Beteckning 2020/92
Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Webjörn arkitektkontor 2000
Statens Fastighetsverk, http://...

Läs mer i eget fönster

År 1913 - 1914 Nybyggnad

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot väster.
År 1929 - 1929 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot öster.
År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, exteriör
Omgestaltning av fasader, ändring av entré på norra sidan och veranda mot söder.
År 1939 - 1939 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad (rum 22-29) mot väster.
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering.