Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING NYKÖPINGSHUS 1 - husnr 1, NYKÖPINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

D202747

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYKÖPINGSHUS (akt.)

1170 - 1199

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Nyköping
Nyköpings församling
Strängnäs stift
Nyköpingshus 1

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Torn

Slott och herrgård - Magasin

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under 1100-talets slut uppfördes en kastal som försvarsanläggning för den då nya samhällsbildningen Nyköping. Under 1200-talets mitt byggdes kastalen ut till en borganläggning bestående av en inre och två yttre borggårdar samt ett kärntorn i nordöst. Nyköpings hus var residens för Magnus Ladulås, som 1266 blev hertig av Södermanland. Efter "Nyköpings gästabud" 1318 belägrades och stormades borgen.
Under senare hälften av 1500-talet skedde omfattande nybyggnader och vallar och gravar anlades. Rondellen är resterna av ett av de kanontorn som påbörjades. Stora borggården kringbyggdes och Kungstornet uppfördes. Vid förborgen byggdes po...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Under 1100-talets slut uppfördes en kastal som försvarsanläggning för den då nya samhällsbildningen Nyköping.
År 1240 - 1259 Ändring - tillbyggnad
Under 1200-talets mitt byggdes kastalen ut till en borganläggning bestående av en inre och två yttre borggårdar samt ett kärntorn i nordöst.
År 1550 - 1599 Ändring - ombyggnad
Under senare hälften av 1500-talet skedde omfattande nybyggnader och vallar och gravar anlades. Rondellen är resterna av ett av de kanontorn som påbörjades. Stora borggården kringbyggdes och Kungstornet uppfördes. Vid förborgen byggdes porthuset.
År 1600 - 1660 Ändring - tillbyggnad
Under 1600-talet uppfördes ett torn söder om östra längan och i borggårdens södra mur togs stora porten upp.
År 1665 - 1665 Brand
Slottet förstördes vid Nyköpings brand 1665.
År 1715 - 1724 Ändring - ombyggnad
År 1900 - 1999 Ändring - restaurering
År 1914 - 1947 Arkeologisk undersökning