Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING LANDSBERGA 1:1 - husnr 4, LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE (akt.)

1801 - 1801

Uppsala
Enköping
Uppland
Biskopskulla
Lagunda församling
Uppsala stift
Biskopskulla Landsberga 5

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Greve Adolf Ludvig von Schwerin, som blev regementschef 1796, lät uppföra den nuvarande nyklassicistiska huvudbyggnaden efter ritningar av Gustaf af Sillén. Huset stod färdigt 1801. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i en och en halv våning på en hög, delvis inredd källare, i vilken ingår två tunnvälvda rum från en äldre byggnad. Den är uppbyggd som en palladiansk villa med en åttakantig rotunda i mitten, vilken får överljus från en glasad lanternin. Huvudfasaden markeras av en svagt framspringande gavelkrönt mittrisalit. Det låga valmtaket är plåttäckt.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till sk...

Läs mer i eget fönster

År 1801 - 1801 Nybyggnad

Gustaf af Sillén (Arkitekt)