Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA ULRIKSDAL 2:3 - husnr 14, ORANGERIET (VÄXTHUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd918301

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORANGERIET (VÄXTHUSET) (akt.)

1660 - 1669

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Orangerivägen 2B, Orangerivägen 2A

Park och trädgård - Orangeri

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes av änkedrottning Hedvig Eleonora 1693-1708, efter ritningar av Nikodemus Tessin d.y., som en etappvis ombyggnad av ett tidigare orangeri från 1660-talet på samma plats. Byggnaden har förändrats, främst under 1860-talet under Karl XV:s tid, då längorna förhöjdes och byggnaden breddades med en rumsfil mot norr, men har ändå bevarat Tessins ursprungliga arkitektoniska huvudform. Den består av en välvd mittpaviljong, två långa orangerilängor med takfönster och stora fönster åt söder, två välvda sidopaviljonger samt flyglar längst i öster resp. väster, återuppbyggda 1990, och även de försedda med stora fönster åt söde...

Läs mer i eget fönster

År 1660 - 1669 Nybyggnad
De två längorna revs, mittportiken och paviljongerna sparades. 1693 uppfördes ena längan och 1695 den andra. Samtidigt förlängdes orangeriet med två flygelrum som anslöt till sidopaviljongerna.

Magnus Gabriel De la Gardie (Byggherre)

År 1693 - 1695 Ändring - ombyggnad
De två längorna revs, mittportiken och paviljongerna sparades. 1693 uppfördes ena lägan och 1695 den andra. Samtidigt förlängdes orangeriet med två flygelrum som anslöt till sidopaviljongerna.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1704 - 1708 Ändring - ombyggnad
Tessins d y andra ombyggnad med ny mittpaviljong, nya längor och återuppförda sidopaviljonger.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1812 - 1812 Ändring - ombyggnad, exteriör
Längornas fönster förstoras.
År 1823 - 1848 Ändring - ombyggnad
Nytt uppvärmningssystem, mittpaviljongen restaurerades, fasaderna reparerades och avfärgades.
År 1867 - 1869 Ändring - ombyggnad
Flyglarna revs, byggnaden breddades med en rumslänga mot norr, längornas fasader höjdes och fönstren förstorades.
År 1987 - 1990 Ändring - restaurering
Restaurering för skulpturmuseum, flyglarna återuppförs.