Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA ULRIKSDAL 2:3 - husnr 13, ULRIKSDALS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

fd857136.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ULRIKSDALS SLOTT (akt.)

1639 - 1644

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Slottsallén 16B, Slottsallén 16

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Slottet uppfördes för Jakob De la Gardie 1639-44 efter H J Kristlers ritningar och kallades då Jakobsdal.
Det inköptes 1669 av änkedrottningen Hedvig Eleonora, som 1684 skänkte det i faddergåva år sonsonen Ulrik. Efter dennes död 1685 återgick slottet till Hedvig Eleonora.
Om- och tillbyggnadsförslag utarbetades under 1600-talets slut av Nicodemus Tessin d ä. Dessa kom endast delvis att förverkligas.
Slottets nuvarande exteriör tillkom vid en ombyggnad 1727-29. Dock var fasaderna då målade i skärt och vitt och taket rött.
1751 ärvde Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika slottet, som i samband härmed moderniserades. Slottet renoverades...

Läs mer i eget fönster

År 1639 - 1644 Nybyggnad

Hans Jakob Kristler (Arkitekt)

Jacob De la Gardie (Byggherre)

År 1670 - 1680 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnadsförslag utarbetades under 1600-talets slut av Nicodemus Tessin d ä. Dessa kom endast delvis att förverkligas.

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1727 - 1729 Ändring - ombyggnad
Slottets nuvarande exteriör tillkom vid en ombyggnad 1727-29. Dock var fasaderna då målade i skärt och vitt och taket rött.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1808 - 1813 Ändring - ombyggnad
Slottet renoverades ånyo när änkedrottningen Sofia Magdalena 1808 övertog Ulriksdal som änkesäte.
År 1856 - 1856 Ändring - restaurering

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1920 - 1929 Ändring - restaurering

Sigfrid Cronstedt (Arkitekt)