Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA HAGA 2:1 - husnr 67, HAGA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9920B34EL.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA ROSLAGS DOMSAGAS TINGSHUS (inakt.), HAGA TINGSHUS (akt.), HAGA TINGSHUS (akt.)

1905 - 1907

1905 - 1907

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Annerovägen 12

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING -
Tingshuset i Haga är uppfört i en våning under ett väldigt säteritak som reser sig som en huva över den förhållandevis låga byggnadskroppen och rymmer hela två vindsvåningar. Huset vilar på en hög granitsocken och har en rektangulär, nästintill kvadratisk grundplan med utskjutande hörnpartier. Säteritaket är valmat och täckt med svart plåt, de slätputsade fasaderna som ursprungligen var avfärgade i vitt, är idag gula och artikuleras med lisener och barockinspirerad stuck. Den sydvästra frontfasaden är monumental till sin utformning. Entrépartiet markeras genom en k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Haga tingshus uppfördes 1905-07 som tingshus för Södra Roslags Domsaga. Ritningarna utfördes av arkitekterna Fritz Ullrich och Erik Hallqvisth. År 1967 flyttade domsagan ut och sedan slutet av 1970-talet har Statens Strålskyddsinstitut lokaler i huset. Vissa rum har delats av och viss modernisering har gjorts.
Byggnaden är kvadratisk med fyra utskjutande hörntorn och är i två våningar med inredd vind. Exteriören är en rikt artikulerad putsfasad, med ornamentik i stuck och natursten i jugendbarock. Huset har ett högt valmat plåttak och småspröjsade fönster. Interiören är omsorgsfullt utformad med bl a kryssvalv, stuck- och marmorkl...

Läs mer i eget fönster

År 1905 - 1907 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som tingshus för Solna skeppslag mellan 1907-1970. Vid inventeringstillfället, 1999, fungerade byggnaden som kontor.

Eduard Hallquisth (Arkitekt)

Fritz Ullrich (Arkitekt)

År 1905 - 1907 Nybyggnad
År 1968 - 1968 Ändring - restaurering