Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TROLLHÄTTAN 32 - husnr 1, GALLERIAN, HUS F Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0035-06b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GALLERIAN, HUS F (akt.)

1975 - 1982

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Malmtorgsgatan 6, Malmtorgsgatan 8, Jakobsgatan 12, Brunkebergstorg 2

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007

År 1974 - 1977 Ritning godkänd / bygglov
Uppförande av stomme till två källarvåningar, hus F. Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Parkeringshus B, 273 platser, tekniska utrymmen, bankarkiv. Plan 2 (under mark) Tunnebanehall med spärrhall, toaletter, Pressbyråkiosk.

Malmquist o Skoogh Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Per Lundqvist (Arkitekt)

Stockholms sparbank (Byggherre)

Storviggen Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Sune Malmquist (Arkitekt)

VBB (Konstruktör)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1982 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 och 2 (under mark) se tidigare byggnadslov Plan 3 (marknivå Galleria) Utställningslokaler Plan 4 (marknivå Malmtorgsgatan) Utställningslokaler, personalutrymmen med kök och kafferum. Indragen entré till Gallerian vid Malmtorgsgatan. Vindfång samt öppen plats i anslutning utanför. Plan 5-9 Storrumskontor med personalutrymmen i mitten. Plan 10 Kontor, personalutrymmen, tekniskt utrymme. Plan 11 Hissmaskinrum.

B.G.B, Byggmästares i Stockholm Gemensamma Byggnadsaktiebolag (Byggmästare)

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti mot Brunkebergstorg, utformat i polerat stål..

J Winnberg (Arkitekt)

Rombus Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av kontor plan 4-5.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Lars Carpner (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändring av entréer mot Brunkebergstorg och Malmtorgsgatan samt utökning av butiker, fasadändring i Gallerian. Entrépartiet flyttar ut mot Brunkebergstorg. Befintliga rulltrappor och trappa i Gallerian mellan plan 3 och 4 tas bort och ersätts med nya trappor och hissar. Genom att bygga om Galleriaentrén får man en entré/nattentré till det nya parkeringshuset under Malmtorgsgatan. I det nya parkeringshuset inryms skyddsrum och inrymningstrappa. En ny kontorsentré byggs från Malmtorgsgatan. I Gallerian frigörs ytor för butikslokaler genom att arkaden tas bort och butiksfasaden flyttas ut i fasadliv.

Boijsen Efvergren Gruppen Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Lars Carpner (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1998 - 1998 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad med hisshall och skärmtak för galleriagaraget.

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)