Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VÄSTBERGA 1:1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2005_000128_29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1952 - 1953

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hägerstens församling
Stockholms stift
Störtloppsvägen 16, Störtloppsvägen 18, Störtloppsvägen 14, Störtloppsvägen 12

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Kultur och nöjesliv - Biograf

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhusbyggnad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Handel och bankväsende - Bank

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Del av centrumanläggningen i Västertorp, uppförd av Stockholmshem efter ritningar av Stockholms stads fastighetskontors arkitektbyrå. Anläggningen består av ett elvavåningshus kopplat i vinkel med ett fyravåningshus. Anläggningen rymde en biograf med 400 platser och en samlingslokal för 200. I fyravåningshuset fanns ursprungligen barna- och mödravårdscentraler, distriktsläkarmottagning och folktandvård. Hit förlades också pastorsexpedition och i byggnaden fanns tjänstebostäder för präst och distriktsläkare. I elvavåningshuset som domineras av bostäder utnyttjades bottenvåningen inledningsvis av Handelsbanken, en herrekipering, en fä...

Läs mer i eget fönster

År 1952 - 1953 Nybyggnad

AB Stockholmshem (Byggherre)

Berndt Alfreds (Arkitekt)

Erling Smedberg (Trädgårdsarkitekt)

John Mattson Byggnadsaktiebolag (Byggmästare)

Nils Sterner (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Husbyggnadsavdelningens arkitektbyrå (Arkitektkontor)

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad
Inredande av telefonhytter i barnvagnsrum.
År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Höjning av golv i f d biografsal för Jehovas Vittnen.
År 1976 - 1978 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av kontorsentré. Igensättning av skylltfönster.

Bentele & Co AB (Arkitektkontor)

Lennart Pettersson (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Frukt- och konfektbutik ombyggd till pizzeria.

Jan W. Holmstedt Ingenjörsfirma (Firma)

År 1986 - 1987 Ändring - ombyggnad
Läkarmottagning i fyravåningshuset inredd till lägenhet.

Bengt Sundell Arkitektgrupp AB (Arkitektkontor)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Utökning av tandvårdsklinik.
År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, exteriör
Inbyggnad med tak av två piskbalkonger på elvavåningshuset.