Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKÄRMARBRINKS GÅRD 1 - husnr 1, SKÄRMARBRINKS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000116_22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄRMARBRINKS GÅRD (akt.)

1700 - 1799

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Enskede-Årsta församling
Stockholms stift
Blåsutvägen 12

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Registrerade utan huvudgrupp - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Historik

Inventeringsår 2006

Lägenheten Skärmarbrink var ursprungligen ett torp under Enskede Gård. Huvudbyggnaden uppfördes sannolikt under 1700-talet. Mycket talar för att gården då hade formen av en parstuga, eventuellt redan ursprungligen utökad med ett rum på östra gaveln. Vid slutet av 1800-talet byggdes huset om invändigt och fyra lägenheter inreddes. I samband med detta byggdes huset till med till mot väster med en entrétrappa till lägenheten på övervåningen. Trapphuset i nordost byggdes på med entré till den östra lägenheten. Även verandan med lövsågade snickerier tillkom under slutet av 1800-talet. Under 1900-talet skedde mindre ändringar i interiören...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1799 Nybyggnad
År 1850 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Invändig ombyggnad till flerfamiljshus med fyra lägenheter (3 st 2 rok samt 1 st 1 rok). Även vinden togs i anspråk för bostadsändamål. Tillbyggnad mot väster för att skapa en entrétrappa till övervåningens västra del. Påbyggnad av trapphus mot nordost som entré till övervåningens östra lägenhet. Tillbyggnad av veranda i två våningar med lövsågerier, på fasad mot söder.

Lindhagen, Suzanne, Byggnadsinventering från Stockholms stadsmuseum, 1994. (Arkiv)

År 1900 - 1909 Ändring - tillbyggnad
Entrétillbyggnad på den norra långsidan.
År 1940 - 1945 Ändring
Installation av el.
År 1990 - 1999 Underhåll - takomläggning
År 1994 - 1994 Beslut om skyddsföreskrifter
Skyddsföreskrifter för fastigheten Skärmarbrinks gård 1, Blåsutvägen, Johanneshov, upprättade av Stockholms stadsmuseum 1994-06-02.
År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad
Inredning av hygienutrymme, håltagning i bärande vägg samt fasadkomplettering efter borttagande av entré.
År 1996 - 1996 Ändring
Anläggande av ny tomtinfart.
År 1998 - 1998 Ändring
Nytt takfönster på takfall mot norr.