Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 21, MODERNA MUSEET, ARKITEKTURMUSEET (EXERCISHUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MODERNA MUSEET, ARKITEKTURMUSEET (EXERCISHUSET) (akt.)

1851 - 1853

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Svensksundsvägen 15B, Exercisplan 2A, Slupskjulsvägen 7, Exercisplan 4, Exercisplan 2B, Slupskjulsvägen 9

Försvarsväsende - Exercishus

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes 1851-53 som "Exercis- och gymnastikhus" efter ritningar av F Blom. Fasaden är dock i sitt nuvarande skick ritad av V Ringheim. Den bildade del av muren till det gamla Skeppsholmsvarvet. Under 1870- och 80-talen utbyggdes en större hall för kanonexercis. Där byggdes upp en replik av ett skeppsdäck med kanoner. Exercishuset byggdes om 1958 till museum för modern konst. En större tillbyggnad gjordes 1974-75 efter ritningar av P O Olsson, som också svarat för den tidigare museibyggnaden.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbar...

Läs mer i eget fönster

År 1851 - 1853 Nybyggnad
En större tillbyggnad gjordes 1974-75 och bland annat revs skjutkuren.

Fredrik Blom (Arkitekt)

Victor Ringheim (Arkitekt)

År 1877 - 1877 Ändring - tillbyggnad
År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad
Bloms exercishus byggdes om efter Vicor Ringheims förslag: yttermurarna påbyggdes med drygt två meter, fönstren gjordes smalare och högre, byggnaden försåg med sex takventiler och en taklanternin, mot västfasaden uppfördes en tillbyggnad.

Victor Ringheim (Arkitekt)

År 1883 - 1911 Ändring - tillbyggnad
Bland annat tillbyggnad av skjutkur.

Victor Ringheim (Arkitekt)

År 1911 - 1913 Ändring - tillbyggnad
Mot öster utfördes en tillbyggnad för gymnastiksal.
År 1917 - 1917 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av undervisningssal.
År 1956 - 1958 Ändring - ombyggnad
Exercishuset byggdes om 1958 till museum för modern konst.

P O Olsson (Arkitekt)

År 1974 - 1975 Ändring - tillbyggnad
En större tillbyggnad gjordes 1974-75
År 1995 - 1998 Ändring - ombyggnad

José Rafael Moneo (Arkitekt)