Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKEPPSHOLMEN 1:1 - husnr 7, TYGHUSET (ÖSTASIATISKA MUSEET) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TYGHUSET (ÖSTASIATISKA MUSEET) (akt.)

1699 - 1704

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Tyghusplan 2, Tyghusplan 4, Kyrkslingan 9

Försvarsväsende - Tyghus

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På tyghusets plats låt tidigare en repslagarbana, som brann 1697. 1699 bestämde Karl XII att baracker och stall skulle uppföras för hans drabanter på Skeppsholmen. Som stall skulle resterna av den brunna repslagarbanan användas. Byggnadsarbetena leddes av Nicodemus Tessin d y och 1704 var inredningsarbetena i huvudsak färdiga. Huset användes dock aldrig som stall utan inrättades istället 1724-28 till tyghus (förråd). 1731 lär huset tillfälligt ha använts som lejonkula.
Ombyggnader skedde på 1740-talet efter förslag av J E Carlberg och på 1850-talet då en våning påbyggdes efter ritningar av G A Blom. Ytterligare en våning påbyggdes 1...

Läs mer i eget fönster

År 1699 - 1704 Nybyggnad
En våning påbyggdes.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1724 - 1728 Ändring
Huset användes aldrig som stall utan inrättades istället 1724-28 till tyghus (förråd)
År 1740 - 1749 Ändring - ombyggnad

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

År 1850 - 1859 Ändring - påbyggnad

G A Blom (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Ändring - påbyggnad
Ytterligare en våning påbyggdes 1916 på den norra delen.
År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad
Norra delen av tyghuset byggdes 1963 om för Östasiatiska museet efter ritningar av P O Olsson.

P O Olsson (Arkitekt)