Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKANSEN 23 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0067-18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1969 - 1971

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 30, Benny fredrikssons torg 1, Benny fredrikssons torg 3, Benny fredrikssons torg 5, Drottninggatan 32, Beridarebanan 1

Kultur och nöjesliv - Teater

Offentlig förvaltning - Riksdagshus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Kultur och nöjesliv - Teater

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007

År 1969 - 1971 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovshandlingarna disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Fläktrum, teaterlokaler, verkstäder för teaterverksamhet. Plan 2 (under mark) Entré, foajé till teaterlokaler, café, verkstäder för teaterverksamhet, omklädningsrum, loger, entré till museum. Plan 3 (gatunivå Sergels Torg) Entré till teaterlokal, café, entré till Riksdag, teknikutrymmen, loger, butiker, entré till museum. Plan 4 Entré till museum, entré till Riksdag, restaurang, kiosk, butiker, loger, förråd, bokmagasin. Plan 5 Plenisalens nedre del, förråd, bokmagasin, kontorsrum för statsråd och departementsråd. Plan 6 foajé, plenisal med 370 platser, kontorsrum, garderob, post, resebyrå. Plan 7 Plenisal övre del, foajé till plenisalens övre del, klubbrumshylla, kontorsrum. Plan 8 Plenisalens övre del, läktare nedre del, foajé övre del, klubbrumshylla övre del, kontorslokaler. Plan 9 Plenisal övre del, allmänhetens läktare 350 platser, pressläktare 35 platser, foajé allmänhet, pressfoajé, lektionssal, pressrum, kontrosrum. Plan 10 Plenisal övre del, läktare övre del, konferensrum, lektionssal, pressfoajé, pressutrymmen, kontorsrum för tjänstemän och korrekturläsning. Plan 11 Plenisal övre del, partisal 200 platser, partisal 120 platser, läsesal, kontorslokaler. Plan 12 Plenisal övre del, läktare övre del, bibliotek övre del, partisalar övre del, fläktrum. Plan 13 Lanterniner.

Byggledare AB (Entreprenör)

Eric Snibb (Byggmästare)

Peter Celsing (Arkitekt)

Peter Celsings Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Stockholms stads fastighetskontor, saneringavdelningen (Byggherre)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1983 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Entresol i butik, Beridarebanan 1.

T Tjernberg (Konstruktör)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1985 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring av kontorslokaler i plan 1-11.

Ahrbom Fahlsten arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Omdisponering av säljytor i källar- och gatuplan. Ny gångtrapp samt nya och komplettering av befintlig fasad- och entrépartier.

NCR entreprenad AB (Arkitektkontor)

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ett flertal förändringar av entrépartier i butiker längs Drottninggatan.

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)