Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKANSEN 23 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0050-33

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1969 - 1972

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Sergelgången 25, Sergels torg 5, Sergels torg 3, Sergels torg 101, Benny fredrikssons torg 4, Sergelgången 27, Beridarebanan 6, Beridarebanan 2, Sergelgången 29, Sergels torg 7, Sergelgången 31, Drottninggatan 34, Sergels torg 1

Kultur och nöjesliv - Kulturhus

Kultur och nöjesliv - Teater

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Kultur och nöjesliv - Kulturhus

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Kultur och nöjesliv - Teater

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

År 1969 - 1972 Nybyggnad
Kulturhuset och Stadsteaterns byggnad (provisoriska riksdagshuset) byggdes samtidigt och var funktionellt sammanknutna i de flesta våningsplan. Enligt byggnadslovshandlingarna var Kulturhuset ursprungligen disponerad på följande sätt, från väster till öster. Plan 1 (källarvåning): Brunkebergsfaret med parkering för rörelsehindrade, taxientré, allmän entré från faret, riksdagsmännens entré från faret, fläktrum, undercentraler, varutransportgång, fläktrum, kylmaskinrumställverk, stativrum, städförråd, ledningstunnel, restaurang, lager och verkstad, lastplats. I sydväst, under gränden Beridarebanan fanns nedre del teater. Plan 2 (bottenvåning med entré mot Segels Torg/Sergelarkaden): ledningstunnel, ljudrum, bildrum, barnavdelning med sagogrop, nyhetszon, konsthörna, entré mot Sergelarkaden (Sergels Torg), kontor, arkiv, maskinrum, fläktrum, soprum, omklädningsrum, revykafé, servering, bibliotek, studieavdelning, småkontor, foajé och entré från Sergelgången, utställningsyta, biljettkassor, kansli, lager, butik. Under gränden Beridarebanan fanns Lilla Teatern med foajé samt scen för Stadsteatern samt en grop med utrymme för rotsystemet för grändens lövträd. Plan 3 (bottenvåning med entré från Drottninggatan samt Brunkebergsterrassen): entré från Drottninggatan, restaurang, kök, café, entréhall riksdag, entré Brunkebergsterrassen, Beridarebansgatan, utställningsyta, entré Sergels Torg övre plan, utställningsyta, garderob. Plan 4: restaurang med kontor, personalmatsal, omklädningsrum, restaurang festvåning, kök, entréhall riksdag, Beridarebansgatan, utställningsyta övre del, entresol, balkong. Plan 5: festvåning, entréhall riksdag övre del, Beridarebansgatan, utställningsyta övre del, entresol övre del, balkong. Plan 6: matsal, självservering, kök, utlämning osv., gångbro mot provisoriska riksdagshuset, kafé, lilla matsalen, garderob, utställningsyta, hörsal, kontor, verkstad. Plan 7: Kontor för olika riksdagsutskott, foajé, gångbro till provisoriska riksdagshuset, utställningsyta, konferensrum, utställningsyta. Plan 8: Kontor för riksdagsutskott övre del, foajé övre del, gångbro till provisoriska riksdagshuset, utställningsyta övre del, konferensrum övre del, utställningsyta övre del. Plan 9: Kontor för riksdagsutskott, foajé, gångbro till provisoriska riksdagshuset., cellkontor, fläktrum. Plan 10: terrass, utställningsyta, hissmaskinrum osv. Plan 11: terrass övre del, hissmaskinrum osv. Plan 12: terrass övre del, hissmaskinrum osv. Plan 13: takplan

Byggledare AB (Entreprenör)

Eric Snibb (Byggmästare)

P. Celsings Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Peter Celsing (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor (Byggherre)

År 1983 - 1983 Ändring
Ny servering i plan 10 samt nytt soprum i kv.

Boris Fogelman (Arkitekt)

År 1983 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad för Stockholms Stadsteater, ombyggnad av teaterlokaler i plan 1 och 2. Ändring av kontorslokaler i plan 1 - 11.

Ahrbom Fahlsten arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av foajé för Klarateatern och ny teater III i plan 1 och 2.

Per Ahrbom (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad för Stockholms Stadsteater/Unga Klara i plan 2 och 3 i Kulturhusets östra del.

Ahrbom Fahlsten arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1988 - 1995 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för Stockholms Stadsteater etapp II, plan 3 - 12.; bl.a. utbyggnad av entréhall i plan 3 vid Brunkebergsterrassen.

Ahrbom Fahlsten arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1991 - 1995 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad huvudentré plan 2 mot Sergels Torg.

Lars Fahlsten Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1991 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad Läsesalong plan 6.

Lars-Ove Hemström (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Arkitektbyrån (Arkitektkontor)

År 1991 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad för Konsumentförvaltningen, plan 3.

Lars-Ove Hemström (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Arkitektbyrån (Arkitektkontor)

År 1991 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad för dockteater, restaurangförråd mm i plan 3 och 4.

Lars Fahlsten Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1991 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av restaurang Kulturhuset, plan 6.

Lars Fahlsten Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av ca 1300 kvm för kulturarbetsförmedling, plan 7.

Ingemar Tommos (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Arkitektbyrån (Arkitektkontor)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av bottenvåning av restaurang "Röda Hyllan" till teatern anknuten serveringsverksamhet, plan 3 mot gränden och Brunkebergsterrassen.

Designa Arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 1996 - 2000 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad av kulturhuset med ny entré i gatuplanet och hisshall mm på plan 5 samt ändring i bv. av fasad mot söder.

FFNS Studio Arkitektura (Arkitektkontor)

Lars Wester (Arkitekt)

År 1997 - 2000 Ändring - ombyggnad
Mindre tillbyggnad. Ändrad planlösning. Nya rulltrappor, ny hiss. Ändring av bärande konstruktion. Ändring av ventilations installation. Alla plan och fasader berörs.

FFNS Studio Arkitektura (Arkitektkontor)

Lars Wester (Arkitekt)

År 1997 - 2000 Ändring - ombyggnad, exteriör
Allmän trappa på Sergels torg till Brunkebergsterrassen mellan torgets övre del och nedre plan. Ny butik och ny utflyttad fasad i undre planet.

FFNS Studio Arkitektura (Arkitektkontor)

Gyllenpalm & Solhman Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Lars Wester (Arkitekt)

År 1998 - 1999 Ändring
Ändring i fasad, ventilationsgaller, upptagning av hål fär ventilationsgaller i fasader på terrass.

Tyréns Byggkonsult (Arkitektkontor)

År 1999 - 2005 Ändring
Installation av ny hiss i Kulturhuset, ändring av två fläktrum i källarplan.

Hissgruppen AB (Firma)