Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ROSENBAD 9 - husnr 3, NORDISKA KREDITBANKEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORDISKA KREDITBANKEN (akt.)

1899 - 1902

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 1, Drottninggatan 3

Handel och bankväsende - Bank

Offentlig förvaltning - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

1899-1902 uppfördes huset för Nordiska Kreditbanken. Arkitekten var samma som för Rosenbad AB, Ferdinand Boberg. Det blev kvarteret Rosenbads tredje och sista bankbyggnad. Bankhuset och Rosenbad AB fick en gemensam fasad, men var inte inbördes förbundna och hade skilda entréer. En bild av Bondeska palatset, som revs i samband med bygget, är huggen i sten i hörnet Drottninggatan/Strömgatan.

Ursprungligen utgjorde en knapp tredjedel av byggnaden banklokaler. Att byggnaden är ett bankhus är inte minst tydligt om man studerar den i sten huggna dekoren över entrén där mynten forsar fram på sin väg ner i penningpungarna. Expedition och ...

Läs mer i eget fönster

År 1899 - 1902 Nybyggnad

AB Nordiska Kreditbanken (Byggherre)

Ferdinand Boberg (Arkitekt)

Henrik Stiernspetz (Byggherre)

Lars Östlihn (Byggmästare)

År 1917 - 1917 Ändring - ombyggnad, interiör
Bv, två murgenombrott mellan banksal och angränsande rum.
År 1920 - 1930 Ändring - ombyggnad
År 1931 - 1940 Ändring - ombyggnad, exteriör
År 1941 - 1950 Ändring - restaurering, exteriör
År 1951 - 1960 Ändring - restaurering, exteriör
År 1961 - 1970 Teknisk installation
År 1971 - 1981 Ändring - ombyggnad