Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ROSENBAD 9 - husnr 1A, STOCKHOLMS STADS SPARBANK Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STOCKHOLMS STADS SPARBANK (akt.)

1895 - 1896

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 5, Fredsgatan 7, Rosenbad 4

Handel och bankväsende - Bank

Offentlig förvaltning - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

1895-1897 uppfördes nuvarande byggnad för banken efter ritningar av Aron Johansson. Fram till 1970-talet var det en fungerande bank med entré från hörnet Fredsgatan/Rosenbadsparken. Detta är kvarterets äldsta bevarade byggnad. Förutom banklokaler innehöll byggnaden ett par butiker mot Fredsgatan och bostadslägenheter på plan 5. byggnaden var då två våningar lägre än idag (medräknat takvåningen) med en gård i markplan och entré från hörnet. På plan 4 låg i hörnet styrelserummet.

1932 byggdes bankhallen ut över gården. (Denna del är idag riven). Bostäderna på plan 5 kontoriserades och byggdes om. 1941 köptes del 2 (Skånebanken) in a...

Läs mer i eget fönster

År 1895 - 1896 Nybyggnad

Anders Emil Magnusson (Byggmästare)

Aron Johansson (Arkitekt)

Stockholms Sparbank (Byggherre)

År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad
Personhiss: bv - entresol - mellanvåning.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Huvudtrappan rivs och ersätts med ny, utvidgning av banksal genom gårdsöverbyggnad, övre våningen inreds för kontor.

F. E. Johansson (Byggherre)

År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
År 1954 - 1958 Ändring - påbyggnad
Omfattande om- och påbyggnad till nuvarande volym, 5 våningar + vindsvåning, byggnaden rymmer enbart kontorsutrymmen.
År 1977 - 1981 Ändring - ombyggnad