Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM PRÄSTKAMMAREN 2 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2004_000067_30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1850 - 1899

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hässelby församling
Stockholms stift
Kvarnhagsgatan 4, Maltesholmsvägen 41

Jordbruk - Ladugård

Industri - Verkstad

Registrerade utan huvudgrupp - Lager

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2004

Av alla de byggnader som en gång hörde till slottsområdet finns numera, förutom slottet med flyglar, endast fyra kvar: smedjan, arbetarbostaden Apelberg, magasinet Plaisiren och stenladugården. Apelberg och Plaisiren var ursprungligen två torp som hörde till Hässelby men dessa byggnader är numera rivna och namnen flyttades på 1960-talet över på arbetarbostaden och magasinet.

Det f.d. säteriet Hässelby ligger i Spånga socken och Sollentuna härad. Säteriet bildades i slutet av 1630-talet av riksrådet Carl Bonde och slottet med flyglar uppfördes omkring 1650. Godset var sedan, med ett kortare uppehåll 1856-1876, i släktens ägo fram ti...

Läs mer i eget fönster

År 1850 - 1899 Nybyggnad
År 1959 - 1982 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till bilverkstad och garage.

Eklers stadsplanebyrå AB (Landskapsarkitekt)

Lidemark-Mehlis Arkitekter (Arkitektkontor)

Svenska Esso AB (Byggherre)