Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ORGELPIPAN 10 - husnr 1, SANKTA CLARA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0052-5a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANKTA CLARA KYRKA (akt.)

1572 - 1590

1572 - 1590

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Klara östra kyrkogata 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

S:ta Clara kyrka uppfördes 1572–90. Troligen var arkitekten, byggmästaren och skulptören Willem Boy (sannolikt född 1520, död 1592) delaktig i projekteringen av Clara kyrka. Boy, som var av nederländsk börd, ledde Johan III:s viktigaste byggnadsprojekt i Stockholmstrakten 1576–92.
Till dessa hör Stockholms, Svartsjö och Drottningholms slott, Riddarholmskyrkans tidigare torn samt S:t Jacobs kyrkas första byggnadsetapp. Efter en eldsvåda 1751 återuppbyggdes Clara kyrka efter ritningar av Carl Hårleman (1700–53). Helgo Zettervall (1831–1907) ledde en ombyggnad av kyrkan 1884–86, då tornet fick sin nygotiska form. Interiören präglas av...

Läs mer i eget fönster

År 1572 - 1590 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, torn. Arkitekt sannolikt Willem Boy.

Henrik van Huwen (Byggmästare)

Johan III (Byggherre)

Willem Boy (Byggmästare)

Willem Boy (Arkitekt)

År 1572 - 1590 Nybyggnad - Korparti

Henrik van Huwen (Byggmästare)

Johan III (Byggherre)

År 1572 - 1590 Nybyggnad - Korsarm/ar

Henrik van Huwen (Byggmästare)

Johan III (Byggherre)

År 1572 - 1590 Nybyggnad - Torn

Henrik van Huwen (Byggmästare)

Johan III (Byggherre)

År 1572 - 1590 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
S:ta Clara kyrka uppförs
År 1627 - 1627 Ändring - påbyggnad
Tornmurarna höjs och en hög tornspira byggs.
År 1633 - 1634 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornspiran och kyrktaket kläs med koppar.
År 1648 - 1648 Specifika inventarier - kyrkklocka
Det första tornuret sätts upp, utfört av Lorentz Meijer i Åbo.
År 1649 - 1649 Fast inredning - läktare
Läktare byggs i söder och norr.
År 1649 - 1649 Ändring
Vapenhusen i korsarmarna rivs.
År 1651 - 1651 Nybyggnad - Sakristia
År 1658 - 1658 Fast inredning - altaruppsats
År 1658 - 1658 Fast inredning - predikstol
År 1660 - 1660 Fast inredning - läktare
Läktare i två våningar byggs i väster, prydda med målningar.
År 1664 - 1664 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktarna i korsarmarna pryds med målningar.
År 1722 - 1723 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny kopparklädd spira byggs efter att den övre delen blåst ned.

Göran Josuae Adelcrantz (Arkitekt)

År 1722 - 1723 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster sätts in.
År 1726 - 1726 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot den södra korsarmen färdigställs med trapphus och vapenhus. Arkitekt var troligen J Adelcrantz.

Göran Josuae Adelcrantz (Arkitekt)

År 1751 - 1764 Ändring - ombyggnad
Genomgripande ombyggnad efter brand.

Hårleman C. & Adelcrantz C. F. (Arkitekt)

År 1751 - 1751 Brand - delvis förstörd
Kyrkan brinner varpå tornspiran, samtliga tak, taklister, fönster och all inredning förstörs och klockorna smälter. Murar och valv står kvar.
År 1751 - 1753 Ändring - restaurering
Återuppbyggnaden genomförs. En provisorisk tornhuv byggs med nya klockor. Nya fönsteromfattningar av sandsten och fönsterbågar av smidesjärn. Troligen muras det stora fönstret i korets östmur igen och det nuvarande lilla, runda sätts in. Murarna putsas. Den östra sakristian byggs. Nya dörrar, tvåvånig västläktare och bänkar i slutna kvarter, ny predikstol allt utfört efter ritningar av Carl Hårleman. Beslut tas att bygga vapenhuset i den norra korsarmens förlängning efter en ritning av Hårleman, som bearbetas av C F Adelcrantz efter Hårlemans död.
År 1751 - 1753 Nybyggnad - Sakristia
Den östra sakristian byggs.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1751 - 1753 Fast inredning - predikstol

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1751 - 1753 Ändring - tillbyggnad
Vapenhus i den norra korsarmens förlängning

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1751 - 1753 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar i slutna kvarter.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1751 - 1753 Fast inredning - läktare
Tvåvånig västläktare.

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1753 - 1753 Återinvigning
År 1761 - 1761 Fast inredning - läktare
Orgelläktare.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1761 - 1761 Fast inredning - orgel

Gren och Stråle (Orgelbyggare)

År 1761 - 1761 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1768 - 1770 Ändring - ombyggnad
Ny tornspira.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1790 - 1790 Fast inredning - altare

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1790 - 1790 Fast inredning - altaruppsats

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Ändring - påbyggnad
Västra sakristian.
År 1884 - 1886 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets fasad byggs om och kläs med maskinslaget tegel.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1884 - 1886 Ändring - ombyggnad, golv
I kyrkorummet läggs trägolv på bockar över 1753-års golv av tegel och kalkstensflisor.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1884 - 1886 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornspira.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1884 - 1886 Ändring - tillbyggnad
Mot tornets norra sida byggs ett pannrum och på den södra sidan ett arkivrum. Vindfång i väster, söder och norr av omålad ek

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1888 - 1888 Fast inredning - glasmålning
Korfönstren i norr och söder får glasmålningar utförda av F X Zettlers glasmästeri i München.

F X Zettlers glasmästeri (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1904 - 1904 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Knäböjande änglar av vit marmor skulpteras för att ersätta J T Sergels förlagor i gips, som stod på samma plats på var sida om altaret 1790-1904.
År 1906 - 1907 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och valv dekormålas.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1906 - 1907 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar monteras i tvärskeppens runda fönster (Neuman och Vogels glasmästeri).

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

År 1906 - 1906 Ändring - ombyggnad
En gång med putsad fasad byggs från den östra sakristian till koret, den s k prästgången.
År 1906 - 1907 Ändring - restaurering, interiör
Genomgripande renovering genomförs. Golvet läggs i grön och vit marmor, förutom bänkkvarteren som har trägolv. Glasmålningar monteras i tvärskeppens runda fönster (Neuman och Vogels glasmästeri). Altaruppsatsens övre del förändras. Ny altarring med balusterdockor av brunröd marmor. Nya bänkar, öppna och ekådrade. De tvåvåniga läktarna i norr och söder ersätts med läktare i ett plan med nya barriärer. Ny orgelläktare och orgel. Arkitekt Agi Lindegren. Väggar och valv dekormålas av Olle Hjortzberg

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet läggs i grön och vit marmor, förutom bänkkvarteren som har trägolv.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Fast inredning - altarring
Altarring med balusterdockor av brunröd marmor.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar, öppna och ekådrade.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1906 - 1907 Fast inredning - orgel

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1907 - 1908 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av vitgrå marmor.

Thor Thorén (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasadrenovering då sockeln renhuggs från cementputs och nytt fasadtegel anpassas till det gamla genom räffling.
År 1925 - 1925 Underhåll - takomläggning
Taket på södra gravkoret byts från järnplåt till kopparplåt.
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad
Förslag från arkitekt Ragnar Hjort, som till stora delar har genomförts: "Tag bort träpanelen i kyrkan. Lägg in ett enhetligare mörkt golv, nu finns för mycket vit marmor. Eventuellt ersätt marmorgolvet med kalksten. Bänkinredning i lämpligare färg. Rengöra valven från svärta. Förändra krönpartiet på altaruppställningen. Tag bort altarringen i marmor från 1906. Förändra färg på orgel, läktare och eksnickerier från gul till t ex ekton. Förändra värmeradiatorerna. Ersätt 1887 års ljuskronor i skeppet."

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på tornspiran.
År 1935 - 1935 Underhåll - fönster
Reparation av kyrkofönstren; ny blyinfattning av rutorna samt anbringande av ventilation.
År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln utökas till att omfatta 58 stämmor.

A Holmberg (Orgelbyggare)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - VA
WC i anslutning till entrén i väster.
År 1947 - 1947 Fast inredning - altarring
Mindre restaurering då bl a nuvarande altarringen tillkommer. En förebild till denna var altarringen från ca 1780 som byttes ut 1907 till en av marmor.
År 1963 - 1965 Ändring - restaurering
Restaurering och modernisering. Klockspel tillkommer 1965.

von Schmalensee A. & Sjöström J. (Arkitekt)

År 1964 - 1965 Ändring - ombyggnad, golv
Glasmålningar nedmonteras, nytt golv läggs i grå kalksten utan att gravarna berörs. Nedgången till tvärskeppets gravar har markerats med hällar av Ölandssten. I långskeppet läggs en ny sten av röd Ölandssten på Hårlemans grav.
År 1964 - 1965 Fast inredning - bänkinredning
Helt ny bänkinredning.
År 2005 - 2006 Underhåll - Omputsning, exteriör
Tornets fasad renoveras.
År 2005 - 2006 Underhåll - takomläggning
Spirans kopparplåt byts.