Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ORGELPIPAN 9 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0083-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1983 - 1986

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Klara södra kyrkogata 20

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Registrerade utan huvudgrupp - Samlingslokal

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningslokal / klubbhus

År 1983 - 1986 Nybyggnad
Stockholms stadsmuseum krävde omarbetning av entré, port och takkupor. Enligt bygglovhandlingarna disponerades våningsplanen: Källare: arkiv, förråd, elcentral, fläktrum inkl kyla och undercentral fjärrvärme. Souterrängvåning: sammanträdesrum, omklädningsrum, entréhall, reception med växel, vaktmästeri, kopiering, distribution, sop- och varuintag. Bottenvåning: Bibliotek, sammanträdesrum, sekundärentré, rum för personalsekreterare, kanslichef, kanslister och kansliassistent, fastighetschef, fastighetsassistent, presidie. 1 tr: lunchrum, vilrum, rum för predikot, avlöningspersonal, kamrer, bokförare. 2 tr: pausrum/samtalsrum, kapprum/väntrum. Sessionssal för 30 personer.

Lennart Nilsson (Arkitekt)

PG Andersson Konstruktionsbyrå AB (Konstruktör)

Stockholms församlingsdelegerade (Byggherre)

Tegnér Arkitektgrupp AB (Arkitektkontor)