Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NORDENS VÄNNER 1 - husnr 3, JAKOBSBERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0159-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JAKOBSBERGS GÅRD (akt.)

1750 - 1759

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Skärholmens församling
Stockholms stift
Odd fellowvägen 18B, Odd fellowvägen 18A

Registrerade utan huvudgrupp - Flygelbyggnad

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Registrerade utan huvudgrupp - Flygelbyggnad

Registrerade utan huvudgrupp - Konferensbyggnad

År 1750 - 1759 Nybyggnad

Jacob Graver (Byggherre)

År 1968 - 1976 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad för fritidsgård. Ny ventilation. Plåtinklädnad av skorsten. Ny taklucka. Nya utvändiga trappor. Nytt skärmtak på gavel mot öster.

Per-Olof Olsson (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Förvaltningsavdelningen, Tekniska byrån (Byggherre)