Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM NORDENS VÄNNER 1 - husnr 2, JAKOBSBERGS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0159-12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JAKOBSBERGS GÅRD (akt.)

1750 - 1759

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Skärholmens församling
Stockholms stift
Odd fellowvägen 20

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningslokal / klubbhus

Registrerade utan huvudgrupp - Konferensbyggnad

År 1750 - 1759 Nybyggnad

Jacob Graver (Byggherre)

År 1968 - 1976 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad för fritidsgård. Ny ventilation. Plåtinklädnad av skorstenar. Rivning av trätrappa på sydgaveln. Ny utvändig utrymningstrappa. Ny utvändig trappa vid entrén med den gamla som förebild. Rivning av veranda på västfasad, nya fönster tillkommer där. Ståndrännor istället för hängrännor. Ny plåttäckning på skärmtak ovan huvudentrén. Plombering av kakelugnar.

Per-Olof Olsson (Arkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Förvaltningsavdelningen, Tekniska byrån (Byggherre)