Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LANTMÄTAREN 1 - husnr 1, LANTMÄTERISTYRELSENS HUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LANTMÄTERISTYRELSENS HUS (akt.)

1642 - 1644

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Västra Trädgårdsgatan 2, Lantmäteribacken 1

Slott och herrgård - Lusthus

Offentlig förvaltning - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes 1642-44 i Kungsträdgården som lusthus åt drottning Kristina. Den fungerade samtidigt som källare till förvaring av trädgårdsprodukter. Byggnadsledare var slottsbyggmästaren Louis Gillis.
Den nedre våningen var på 1600-talet utformad som en loggia, uppburen av fem marmorkolonner.
1673 byggdes loggian in och väggen delades i blindarkader.
1689 uppläts ett rum åt lantmäterikontoret som från 1711 till 1975 disponerat hela byggnaden.
Huset fick sin nuvarande karaktär vid en om- och tillbyggnad 1754 efter ritningar av C. Hårleman.
1850-51 tillbyggdes det fram till nuvarande Västra Trädgårdsgatan efter ritningar av I. C...

Läs mer i eget fönster

År 1642 - 1644 Nybyggnad

Louis Gillis (Arkitekt)

Louis Gillis (Byggmästare)

År 1673 - 1676 Ändring - ombyggnad
Reparationer till följd av förfall pga bristande kvalitet på bjälklag och murverk. Samtidigt inbyggdes loggian och väggen indelades i blindarkader.
År 1754 - 1756 Ändring
Huset fick sin nuvarande karaktär vid en om- och tillbyggnad 1754. Om- och påbyggnad efter ytterligare förfall. Påbyggnad med en våning, nytt valmat brutet tak samt interiöra ändringar. Bl. a. Nya trägolv och kakelugnar. Efter C. Hårlemans död leddes arbetet omväxlande av C. J. Cronstedt och C. F. Adelcrantz.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Carl Hårleman (Arkitekt)

Carl Johan Cronstedt (Arkitekt)

År 1836 - Okänt Underhåll - exteriör
Exteriör reparation efter förfall..
År 1850 - 1851 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad med två fönsteraxlar mot Västra Trädgårdsgatan. Härvid tillkom den nya huvudentrén mot nämnda gata.

I Carlberg (Arkitekt)

År 1893 - Okänt Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.
År 1904 - Okänt Ändring - ombyggnad
Vindsfönster upptogs i nedre takfallet.
År 1916 - Okänt Teknisk installation - värme
Centralvärme installeras.
År 1920 - Okänt Ändring
Reparation av våning 2 tr upp (murgenombrott för förbindelse mellan ett antal tjänsterum).
År 1928 - Okänt Underhåll - exteriör
Fasadrenovering, varvid all puts nedknackades och fasadmurarna uppmättes. Samtidigt utfördes en byggnadshistorisk undersökning med anledning av Lantmäteriets 300-års jubileum.
År 1930 - 1939 Ändring - ombyggnad
År 1934 - Okänt Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad åt söder inrymmande bl. a. arkiv och visningssal.

Ivar Stål (Arkitekt)