Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KLAMPAREN 10 - husnr 1, STOCKHOLMS TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

9921C19EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STOCKHOLMS TINGSRÄTT (akt.)

1983 - 1987

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västermalms församling
Stockholms stift
Lennmans trappgränd 3, Fleminggatan 14, Fleminggatan 12, Separatorgränd 3, Separatorgränd 1, Scheelegatan 36

Rättsväsende - Tingshus

Registrerade utan huvudgrupp - Arkiv

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset i kvarteret Klamparen utgörs av en mäktig byggnadskropp i fem till sju våningar som sträcker sig utefter Flemings- och Scheelegatorna. Huset är uppbyggt med en huvudkropp mot Scheelegatan, sju våningar över mark, och tre flyglar i fem respektive fyra våningar vilka sträcker sig mot den parallella Separatorgränd. Mellan flyglarna ligger två runda planterade gårdar. En arkivvåning och en garagevåning är belägna under gatuplanet.

Tingsrätten disponerar våningarna två till fem medan resten av huset används av datainspektionen, miljödomstolen, åklagarmyndighe...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1990

Uppgifter hämtade ur Kungsholmen Östra, Byggnadsinventering, Stockholms stadsmuseum 1990.

För eventuell historik se under Dokument.

Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället.

I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM KLAMPAREN 10 - husnr 1

År 1983 - 1987 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1999.

Lars Fahlsten (Arkitekt)

Per Ahrbom (Arkitekt)

Tyréns (Konstruktör)