Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HÄSTSKON 12 - husnr 2, H-HUSET, M-HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0039-10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
H-HUSET, M-HUSET (akt.)

1962 - 1970

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Malmskillnadsgatan 36, Hamngatan 30, Malmskillnadsgatan 38A, Malmskillnadsgatan 40A, Mäster Samuelsgatan 37, Hamngatan 28, Hamngatan 24, Malmskillnadsgatan 38B, Malmskillnadsgatan 40B, Hamngatan 32, Malmskillnadsgatan 34, Hamngatan 26

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Registrerade utan huvudgrupp - Matsalsbyggnad

Handel och bankväsende - Affär och butik

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningslokal / klubbhus

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1962 - 1970 Nybyggnad
Byggnadsarbetena utfördes 1962-65 av Byggnadsbolaget Stormhatten som var ett samarbete mellan Svenska Industribyggen AB, Skånska Cementgjuteriet AB och AB Vägförbättringar. Byggnaderna benämns M-huset (Malmskillnadsgatan) och H-huset (Hamngatan). Fyra våningsplan är gemensamma för Hästskon hus 1 och 2 och källarvåningarna ingår i det underjordiska systemet i city med underbyggda gator, biltunnlar, kabel- och rörtunnlar. För kvarteret är Sergelgången och Hästskogången (namnen har växlat) berörda och byggloven som rör byggnadsdelar mot dessa återfinns på husnr 1. Enligt bygglovs- och relationshandlingar disponerades de gemensamma våningsplanen: Nedre källare: 2 biltunnlar skär genom och en biltunnelcentral ryms i kvarteret. Panncentral, oljeförråd, arkiv, notariat- och hypoteksvalv, möbellager, adressregister, fotoavdelning med mörkrum och duplicering, intendenturförråd, televäxel, snickeri, virkesförråd, motinosrum med omklädning, paperslager, tryckeri, bokbinderi. Mellankällare: Drive-in-bank, direktörsparkering, 21 bilplatser, chaufförrum, biltvätt, lastgata och lastplats med förbindelse till parkeringshuset Parkaden. Övre del av panncentral, reservkraftaggregat, lokaler för Securitas och Ringström & Kahn, transformatorstation, apparat- och fläktrum. Övre källare: lager, expeditionslokaler, förråd med frysrum, butiker, utrymme mot Sergels torgs nedre plan med loklaer för trafiksignaler, polis och vakter. Bottenvåning: bankhall med expeditionslokaler och entresoldel, 10 butiker varav några med entresoldel, konferenssal med ca 250 platser, centralt allmänt valv med värdepappersdel, fläktrum. 1 tr (här och framåt för M- och H-huset): cellkontor och några större rum. 2 tr tillika bottenvåning mot Malmskillnadsgatan: infart till p-huset Parkaden, butiker, notariatavdelning. 3 tr: juristavdelning och uthyrningskontor. Kontorsrummen på samtliga plan varierar i storlek men är i huvudsak cellkontor. 4 tr: remissavdelning och uthyrningskontor. 5 tr: databehandling, datacentral och EDB-hall utmed Hamngatan. 6 tr: kundtjänst, reklamavdelning, utbildningsavdelning, personalavdelning. 7 tr: bankens arkitektkontor och byggnadskontor, organisationsavdelning, intendenturavdelning. 8 tr: kök och personalmatsal med 324 platser, stora sällskapssalen för anställda, 5 gästmatsalar, direktionsmatsal, sällskapsrum. 9 hissar leder upp till planet.

Byggnadsbolaget Stormhatten (Byggmästare)

Jacobson & Widmark AB (Konstruktör)

Kjell Ödeen (Arkitekt)

Skandinaviska Banken (Byggherre)

År 1968 - 1980 Ändring - påbyggnad
Påbyggnad på gården.

Kjell Ödeen (Arkitekt)

År 1968 - 1974 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nybyggnad av skärmtak över entré i M-husets gavel mot Hamngatan-

Kjell Ödeen (Arkitekt)

År 1972 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av befintlig Drive-in-bank, omdisponering av mellankällaren.

Kjell Ödeen Arkitekt SAR (Arkitektkontor)

Thomas Gehnich (Arkitekt)

År 1972 - 1979 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av Hästskogången.

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1973 - 1974 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ombyggnad av entréparti i M-husets fasad mot Hamngatan

Kjell Ödeen Arkitekt SAR (Arkitektkontor)

Thomas Gehnich (Arkitekt)

År 1975 - 1981 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti med stål och teleskopdörr i Martin Olssons butik.

Abramson Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Kjell Abramson (Arkitekt)

År 1976 - 1981 Ändring - ombyggnad, exteriör
Installation av bankomat och sercvicebox, ändrad entré i M-husets gavel mot Hamngatan.

AFHJ Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Thomas Gehnich (Arkitekt)

Thomas Gehnich Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1980 - 1988 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny entré för Skandinaviska Enskilda Banken mot Hamngatan

Thomas Gehnich (Arkitekt)

Thomas Gehnich Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1982 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Anordnande av sprutbox för sprutlackering i mellankällaren.

Thomas Gehnich (Arkitekt)

Thomas Gehnich Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1983 - 1986 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av tidiagre möbelbutik serveringslokal och fem småbutiker i bottenvåning och övre källare.

Tarmo Borefjäll (Arkitekt)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad
Utökning av butikslokal för Hennes & Mauritz AB

Thomas Gehnich (Arkitekt)

Thomas Gehnich Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tillbyggnad av matsalsdel på 8 tr med glasat burspråk mot Malmskillnadsgatan. Ny serveringsterrass på teknikvåningsplanet. Ombyggnad av kök och matsal.

AB Arsenalen, Arkitektgruppen (Arkitektkontor)

Jon Karlsson (Arkitekt)

År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad
Utbyte av orange fasadplåt mot rostfri på rulltrappor till Hästskogången.
År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad, fönster
Byte av ytterbågar på 423 fönster mot innergård till naturanodiserade aluminium.
År 1991 - 1992 Teknisk installation
Montering av stagad mast för mobiltelefoni på tak och anordande av radiorum inom byggnaden.

J & W Byggkonsult (Arkitektkontor)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad
Delning av Gulins för att rymma Lindex
År 1992 - 1994 Ändring - ombyggnad, exteriör
H-huset: breddning av entré mot Hästskopalatset. Upptagning av rad av fönster på vån 5 tr gatufasaden.

AB Arsenalen, byggnadsavdelningen (Arkitektkontor)

J. O. Swärd Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1992 - 1994 Ändring - ombyggnad
Hopslagning av servering och butik till servering i hörnet Malmskillnadsgatan-Mäster Samuelsgatan.

AB Arsenalen, Byggprojektavdelningen (Arkitektkontor)

År 1995 - 2002 Ändring - tillbyggnad
Teknikbod för Comviq GSM på taket.
År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad
Ny entré i H-huset i anslutning till Hästskopalatset. Ny interntrappa.

AB Arsenalen, Byggprojektavdelningen, Arkitektgruppen (Arkitektkontor)

År 1996 - 2003 Teknisk installation
Installation av fjärrvärme och uppdatering av instalkationer. Byte av fläktar. Mindre uppbyggnad på taket.
År 1996 - 1997 Ändring - ombyggnad, exteriör
Borttagande av rulltrappor och trappa Hamngatan-Malmskillnadsgatan.

White Coordinator Arkitekter (Arkitektkontor)

År 1996 - 2003 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti och skylt för Stadium mot Hamngatan.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti för Benetton mot Hamngatan
År 1997 - 2004 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av takvåning, anordnade av kontor i ventilationsschakt, öppnare planlösning i kontor, nya utrymningstrappor. Omdisponering av fd matsalsvåning då matsalen flyttas till S-huset.

White arkitekter AB (Arkitektkontor)