Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HÄSSELBY SLOTT 1 - husnr 2, SLOTTET Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2004_000067_01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLOTTET (akt.)

1640 - 1669

1640 - 1669

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hässelby församling
Stockholms stift
Maltesholmsvägen 35

Slott och herrgård - Slott

Registrerade utan huvudgrupp - Konferensbyggnad

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Av alla de byggnader som en gång hörde till slottsområdet finns numera, förutom slottet med flyglar, endast fyra kvar: smedjan, arbetarbostaden Apelberg, magasinet Plaisiren och stenladugården. Apelberg och Plaisiren var ursprungligen två torp som hörde till Hässelby men dessa byggnader är numera rivna och namnen flyttades på 1960-talet över på arbetarbostaden och magasinet.

Det f.d. säteriet Hässelby ligger i Spånga socken och Sollentuna härad. Säteriet bildades i slutet av 1630-talet av riksrådet Carl Bonde och slottet med flyglar uppfördes omkring 1650. Godset var sedan, med ett kortare uppehåll 1856-1876, i släktens ägo fram ti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Slottsyggnaden anges i byggnadsminesbeslutet som 1. Huvudbyggnaden

År 1640 - 1669 Nybyggnad

Gustaf Bonde (Byggherre)

Hässelby slott, byggnadshistorisk inventering, rapport 2002:3, Stockholms stadsmuseum. (Arkiv)

År 1640 - 1669 Nybyggnad
År 1721 - 1721 Brand - delvis förstörd
Branden förstörde taket och vindsvåningen. Vid återuppbyggnaden ändrades och förenklades takets form och vinden återinreddes inte.

Hässelby slott, byggnadshistorisk inventering, rapport 2002:3, Stockholms stadsmuseum. (Arkiv)

År 1850 - 1859 Ändring - ombyggnad, exteriör
Reparation och huvudbyggnadens fasad förseddes med ornament. Taket lades om med oljestruken järnplåt. Fritrappan mot borggården tillkom.

C G Cervin (Byggherre)

Hässelby slott, byggnadshistorisk inventering, rapport 2002:3, Stockholms stadsmuseum. (Arkiv)

År 1960 - 1969 Ändring - ombyggnad, exteriör
Putsornamenten från 1800-talet togs bort och all puts knackades ner och förnyades. Borggården stensattes och muren mellan flyglarnas paviljonger återuppfördes.

Hässelby slott, byggnadshistorisk inventering, rapport 2002:3, Stockholms stadsmuseum. (Arkiv)