Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM HÄGERN STÖRRE 16 - husnr 1, KLARAHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0037-11a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLARAHUSET (akt.)

1988 - 1994

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 31, Brunkebergsgatan 8, Drottninggatan 33, Drottninggatan 37, Drottninggatan 35

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007


År 1988 - 1994 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovshandlingar disponerade på följande vis: Plan -3 (under mark) Garage 35 platser samt del av Brunkebergsfaret. Plan -2 (under mark) Nedre butiksplan, kulvert, skyddsrum. Plan -1 (under mark) Entresolvåning. Plan 0 (gatuplan) Butiks- och entrévåning. Plan 1-4 Kontorsrum, tre gårdar. Plan 5 Hissar, städutrymme, öppna ytor. Plan 6 Öppna ytor. Plan 7 Takvåning.

JM Byggnads & Fastighets AB (Byggherre)

Nyréns Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Tyréns (Konstruktör)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti och 2 nya glaspartier i gatufasad i fasad nr 3 sett från söder.

Millimeter Arkitekter (Arkitektkontor)

Peter Ågren (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1997 - 2003 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt entréparti, fasad nr 3 sett söderifrån.

Millimeter Arkitekter (Arkitektkontor)

Peter Ågren (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)

År 1999 - 2005 Ändring - ombyggnad, exteriör
Inbyggnad av arkadhörn, nya glaspartier och socklar utförda lika befintliga, fasad nr 1 sett från söder.

Bertil Bodin (Arkitekt)

Stockholms Stadsbyggnadsnämnds Arkiv (Arkiv)