Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GEMAKET 4 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2004_000060_03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1955 - 1961

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Hässelby församling
Stockholms stift
Viveka Trolles gränd 8

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

År 1955 - 1961 Nybyggnad

Eric Ahlin och Bertil Ringqvist Arkitekter SAR (Arkitektkontor)

Hyreshus i Stockholm AB (Byggherre)

Hyreshus i Stockholm AB (Byggmästare)

Nils H Orénto (Trädgårdsarkitekt)

Stockholms stads fastighetskontor, Byggavdelningen (Trädgårdsarkitekt)

År 1984 - 1985 Ändring
Reparation av balkonger. Befintlig betongmosaik bortbilas och ersätts med betong och räcken ersätts med aluminiumräcken.

Svenska Bostäder AB (Arkitektkontor)

År 1990 - 1991 Ändring
Inglasning av balkonger.

Svenska Bostäder AB (Arkitektkontor)

År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad
Ändrad takutformning till valmat sadeltak, ändring av befintlig invändig takavrinning till utvändiga stuprör, komplettering av puts samt byte och förstoring av fönster på fasad mot söder och norr. Sammanslagning av lägenheter, ny hiss samt tillgänglighetsanpassning av entré och gemensamhetslokal.

Lindberg & Stenberg Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Tomas Zupanc (Arkitekt)

År 1995 - 1996 Ändring
Ny trädgårdsanläggning.

Andersson & Jönsson Landskapsarkitekter AB (Arkitektkontor)