Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DUNGEN 26 - husnr 3, FÖRSAMLINGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRSAMLINGSHEM (akt.)

1953 - 1954

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västermalms församling
Stockholms stift
Essinge kyrkväg 15

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

Historik

Inventeringsår 2004

Församlingshemmet började byggas 1953, i stort sett efter tävlingsförslagets ritningar, och invigdes året därpå. I den stora samlingssalen, Essingesalen, hölls gudstjänster innan kyrkan stod klar. Kyrkobygget påbörjades 1957. Många ändringar hade då gjorts i de ursprungliga ritningarna, bl a ändrades en kyrksal öster om koret till ett bostadshus för kyrkans personal. Kyrkans sydfasad omstuderades flera gånger. I ett av förslagen, som inte kom att realiseras, gav små korsformade fönsteröppningar interiörens mittskepp mer ljus än det har idag. Cyrillus Johansson hade för avsikt att låta smycka mittskeppets väggar med ett bildprogram u...

Läs mer i eget fönster

År 1953 - 1954 Nybyggnad

Cyrillus Johansson (Arkitekt)