Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DUNGEN 26 - husnr 2A, ESSINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSSMSF04-0062-14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESSINGE KYRKA (akt.)

1957 - 1958

1957 - 1958

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Västermalms församling
Stockholms stift
Essinge kyrkväg 15B

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

Stora och Lilla Essingen hörde till Bromma församling fram till 1955 då öarna bildade en egen församling. Sedan 1937 hade Essinge kyrkostiftelse funnits för att stödja den kristna verksamheten. Stockholms stadsfullmäktige upplät den nuvarande kyrkotomten 1941. 1943 arrangerades en arkitekttävling som omfattade kyrko- och församlingsbyggnader. Fyra arkitekter bjöds in. Tävlingsprogrammet angav att bygget skulle inledas med församlingshemmet och att kyrkobyggnaden skulle uppföras i en senare etapp. Programmet föreskrev även att både församlingshem och kyrka skulle byggas i tegel.

Cyrillus Johansson, som vann tävlingen, var insatt i...

Läs mer i eget fönster

År 1957 - 1958 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)

År 1957 - 1958 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1957–58 Kyrkan och klocktornet byggs.

Cyrillus Johansson (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Invigning
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel
Orgeln invigs.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1961 - 1961 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Kyrkvärden Bertil Holmbergs förslag till stenskulpturer av Torolf Engström i befintliga nischer i kyrkans södra fasad läggs fram och tillstånd ges till att vidga dess centrala nisch.
År 1988 - 1988 Specifika inventarier - altartavla
Invigning av konstnären Einar Forseths altartavla, tidigare placerad i Karolinska sjukhusets kapell.

Einar Forseth (Konstnär)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad
Viss ombyggnad av kyrkans källarvåning - inredning av samlingsrum, kafé och kök.
År 1994 - 1994 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader i kyrkan tas bort för att skapa en gång till fönster för utrymning.
År 2003 - 2003 Brand
En brand i bänkraden längst i sydväst medför att två bänkrader tillfälligt tas bort.