Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:38 - husnr 6, GAMLA DOCKMÄSTARBOSTÄLLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GAMLA TJÄRINSPEKTORSBOSTÄLLET (inakt.), GAMLA DOCKMÄSTARBOSTÄLLET (akt.)

1893 - 1893

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Beckholmen 515B, Beckholmen 515C, Beckholmen 515A

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Tjärinspektorsbostället är en tvåvånings träbyggnad som uppfördes 1893 på en äldre stengrund från 1600-talet.

KÄLLA: Förslag till utökning av och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Beckholmen, Södra Djurgården, Stockholms stad och län, Riksantikvarieämbetet, 2006-12-08. Beteckning 311-3207-2005

Inventeringsår Ej registrerat

Den östra halvan är byggd på 1680-talet som bostad för inspektören över tjär- och beckhanteringen och har obruten tradition som bostad sedan dess. Det är inte bara Beckholmens äldsta hus och en viktig symbolbyggnad utan ett av Stockholms äldsta trähus. Huset har ratt nya fönster och även genomgått successiva inre förändringar men bevarar förutom stomme och grund även inre äldre detaljer. Den västra halvan är tillbyggdes 1893 för att inrymma arbetarbostäder.

Fasaderna är klädda med rödslammad träpanel och sadeltaket är belagt med rött enkupigt tegel. Nockar, vinkelrännor och vattlister är av svartmålad förzinkad plåt. Fyra skorste...

Läs mer i eget fönster

År 1893 - 1893 Nybyggnad
Byggnaden uppfördes 1893 på en äldre stengrund från 1600-talet.