Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:38 - husnr 3, STENVILLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENVILLAN (akt.)

1871 - 1871

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Beckholmen 507

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stenvillan (fd Dockmästarbostaden) uppfördes år 1871 efter ritningar av arkitekten Axel Kumlien. Det är ett stenhus med gavelförsedd mittdel och med låga flyglar på ömse sidor.

KÄLLA: Förslag till utökning av och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Beckholmen, Södra Djurgården, Stockholms stad och län, Riksantikvarieämbetet, 2006-12-08. Beteckning 311-3207-2005

År 1871 - 1871 Nybyggnad

Axel Kumlien (Arkitekt)