Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 87, ORANGERIET (TRÄDGÅRDSMÄSTAREBOSTADEN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ORANGERIET (TRÄDGÅRDSMÄSTAREBOSTADEN) (akt.)

1849 - 1850

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Rosendalsterrassen 6, Rosendalsterrassen 4, Rosendalsterrassen 2

Park och trädgård - Orangeri

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Orangeribyggnaden, idag putsad och starkt rosafärgad, karaktäriseras av sin speciella form, en tvåvånings cylinder med två envåningsflyglar vid sidorna. Formen minner om dess ursprungliga funktion, vinterträdgård. Byggnaden genomgick en kraftig ändring då den byggdes om till bostad på 1860-talet och omfattande ombyggnader har också gjorts senare.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 2004

År 1849 - 1850 Nybyggnad
Byggnaden genomgick en kraftig ändring då den byggdes om till bostad på 1860-talet.

Georg Theodor von Chiewitz (Arkitekt)

År 1860 - 1869 Ändring - ombyggnad