Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DANMARK 3 - husnr 1A, KISTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF02-0153-11a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KISTA KYRKA (akt.)

1977 - 1977

1977 - 1977

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Kista torg 2

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Historik

Inventeringsår 2003

Kista kyrka började byggas 1977 och invigdes 1978. Den ritades av den ungernfödde arkitekten Zoltan Bedecs (1932–2005). Till hans övriga produktion hör Boo och Täby Annexsjukhus.

Kyrkan är skyddad enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1990-04-19. Bestämmelserna i 4 kapitlet 3 § lagen om kulturminnen ska tillämpas på kyrkobyggnaden och den tillhörande kyrkotomten. För kyrkans inventarier gäller bestämmelserna i 4 kapitlet 6–10 §§.

Kista församling bildades 1980 efter att ha varit en del av Spånga församling. Den blivande församlingen, vilken till största delen består av stadsdelarna Husby, Akalla och Kista, hade redan bedrivit v...

Läs mer i eget fönster

År 1977 - 1977 Nybyggnad
År 1977 - 1977 Nybyggnad
År 1978 - 1978 Invigning
År 1984 - 1984 Ändring - påbyggnad
Korset på kyrkans tak uppförs. Den kringbyggda gården överdäckas.

Zoltan Bedecs (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Ändring - ombyggnad
Den s k Kryptan färdigställs för kulturella ändamål och dess entré mot söder byggs.
År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Mariakapellet färdigställs.

Zoltan Bedecs (Arkitekt)

År 1990 - 1999 Ändring
Den ursprungliga predikstolen och altarringen, båda av gråmålat trä, tas bort.
År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian rustas upp, bl a med textilförvaringsskåp

Zoltan Bedecs (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Viss omgestaltning av församlingslokalerna genomförs. Bl a byts det tidigare synliga ventilationssystemet ut.

Zoltan Bedecs (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Viss ändring i inredningen i församlingslokalerna.

Anna Down (Arkitekt)