Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM CASSIOPEA 6 - husnr 1, KV CASSIOPEA 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KV CASSIOPEA 6 (akt.)

1450 - 1459

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Själagårdsgatan 6A, Själagårdsgatan 6C, Själagårdsgatan 6B

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Bebyggelse på fastigheten fanns redan vid 1400-talets mitt. Källarna utmed Själagårdsgatan härstammar från denna tid. Byggnaden ägdes omkring 1500 av riksföreståndaren Svante Nilsson och kallades långt in på 1600-talet för Gamla Sturehuset. Norra delen av gathuset (norr om nuvarande körporten) är sannolikt uppförd på 1690-talet.
Sin nuvarande omfattning erhöll fastigheten år 1744, då tomten utvidgades söderut. Här uppfördes en nybyggnad av sten, motsvarande dagens flygel. Samtidigt förlängdes gathuset söderut med fyra fönsteraxlar, till nuvarande längd. Gathuset var fyra våningar högt med gårdsflygeln hade tre våningar med stall, v...

Läs mer i eget fönster

År 1450 - 1459 Nybyggnad
År 1690 - 1699 Ändring - ombyggnad
Norra delen av gathuset (norr om nuvarande körporten) är sannolikt uppförd på 1690-talet.
År 1744 - 1744 Ändring - ombyggnad
Sin nuvarande omfattning erhöll fastigheten år 1744, då tomten utvidgades söderut. Här uppfördes en nybyggnad av sten, motsvarande dagens flygel.
År 1847 - 1847 Ändring - ombyggnad
En genomgripande ombyggnad genomfördes 1847 då fastigheten i sin helhet byggdes om för Nikolai folkskolas räkning.
År 1944 - 1944 Ändring - ombyggnad, interiör
Byggnadens interiör präglas idag av 1944 års ombyggnad. En hel del äldre inredningsdetaljer finns dock bevarade liksom rester av den äldre planlösningen.