Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM BJÖRNEN OCH LOEN 1 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0048-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1967 - 1975

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Jakobsgatan 28, Karduansmakargatan 5, Jakobsgatan 22, Drottninggatan 15, Jakobsgatan 24, Karduansmakargatan 9, Jakobsgatan 26, Jakobsgatan 20, Drottninggatan 17

Handel och bankväsende - Restaurang

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Handel och bankväsende - Restaurang

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1967 - 1975 Nybyggnad
Byggstart tidigast 1969, byggtid tre år. Enligt relationsritningar från 1974 och från presentationen i Arkitektur 1973/6 disponerades våningsplanen: Nedre källare (delvis utgrävd): biljardrum, förråd för torra varor, emballage, linne. Avfallsrum, maskinrum, pumpgrop. Övre källare: en kabel- och rörtunnel skär igenom. Körutrymme, lastkaj. Rulltrappor med maskinrum. Klubb- & rekreationsutrymme, biljardrums övre del. Lager. Personalutrymmen, omklädningsrum. Kontor. Lågspänningsrum och undercentral. Bottenvåning: 7-10 butiker. Personalrestaurang med 200 platser och kök. Rulltrappshall i hörnet Jakobsgatan - Rödbodgatan och passager mellan Karduansmakar- och Jakobsgatorna. 1-6 tr: kontorsplan med cellkontor längs ytterväggarna och funktionsutrymmen i innandömet. På samtliga plan arkiv, bibliotek, sammanträdesrum, vilrum, kaffekök. 1 tr: Socialdepartementet. Även: Motionshall med dusch. Dupliceringsrum. 2 tr: Socialdepartementet. Även: dokumenthiss, centralarkiv, bastu. 3 tr: Jordbruksdepartementet. 4 tr: Jordbruksdepartementet. Även miljövårdsbibliotek. 5 tr: Civildepartementet. 6 tr: Civildepartementet. Även fläktrum. 7 tr: Teknikplan med takterrass, hissmaskinrum, fläkt- och kompressorrum, garage för fasadhiss.

Kungliga Byggnadsstyrelsen (Byggherre)

Nils Tesch (Arkitekt)

Nils Tesch Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Reinhold Gustafsson (Byggmästare)

Staffan Hallström (Konstnär)

Sven Tyrén AB (Konstruktör)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av lastintag till personalrestaurang

Nils Tesch Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Åke Wallgård (Arkitekt)

År 1978 - 1979 Ändring - ombyggnad
Borttagande av lastfar i källaren pga säkerhetsskäl. Faret ombyggt till lokaler för fastighetsdriften, telestativrum. I bottenvåning anordnas soprum och butik. Tillbyggnad med gång över Karduansmakargatan i samband med nybyggnader där.

Nils Tesch Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Åke Wallgård (Arkitekt)

År 1986 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Tillbyggnad av befintligt entresolbjälklag i Kinnarps butik.
År 1994 - 1999 Ändring - påbyggnad
Påbyggnad med fläktrum på tak.

Thafvelin Berndtsson Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1995 - 1996 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nya glas- och stålpartier på ett ställe på vardera långfasaden.

Stephanie Kaseva (Arkitekt)

Thafvelin Berndtsson Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)