Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ATOMENA 1 - husnr 1, RYNINGSKA PALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RYNINGSKA PALATSET (akt.)

1641 - 1644

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Munkbron 1, Stora Nygatan 2B, Stora Nygatan 2A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Boställe och tjänstebostad - Flygelbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Palatset, som består av huvudbyggnad och tre flygellängor, upptar hela kvarteret Atomeda. Huvuddelarna uppfördes 1641-44 för riksamiral Erik Ryning efter ritningar av Simon del la Vallée. Portalen mot Stora Nygatan samt inkörsportalen mot Munkbron är ursprungliga liksom ankarslutarna med dubbla voluter som markerar byggnadens ursprungliga höjd, tre våningar.
Palatset har också kallats Bergstralska huset efter assessor Johan Bergstral, som köpte det på 1760talet. År 1770 utbröt en kraftig eldsvåda, varefter huvudbyggnaden påbyggdes en våning och fick ny inredning.
Fastigheten inköptes av Stockholms stad 1906 och nyttjades som kontors...

Läs mer i eget fönster

År 1641 - 1644 Nybyggnad
Huvudbyggnad och tre flygelbyggnader uppfördes, varvid huvuddelen av bebyggelsen under dessa år.

Simon de la Vallée (Arkitekt)

År 1770 - 1770 Brand
År 1770 - 1799 Ändring - påbyggnad
År 1770 utbröt en kraftig eldsvåda, varefter huvudbyggnaden påbyggdes en våning och fick ny inredning.
År 1951 - 1952 Ändring - ombyggnad
Renovering av framförallt huvudbyggnaden.

Artur von Schmalensee (Arkitekt)