Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 132 Ny sökning Tillbaka till sökning

SF2007_0026_02.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1700 - 1750

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Granby 1

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 2007

Bostadshuset vid Granby har i sin södra del stomme från 1700-talet. Enligt uppgift är huset vid något tillfälle flyttat från ett äldre läge på tomtens nordvästra del, där det än idag finns en synlig husgrund. Under gårdens tid som komministerboställe från 1701 till 1906 var detta sannolikt huvudbyggnaden. Militärens karta över Järvafältet från 1908-09 samt äldre fotomaterial visar att byggnaden vid denna tid bestod av dagens södra tvärlänga, dvs. ett envåningshus med inredd vind, frontespis, brant sadeltak och rödstrukna panelfasader. Huset hade vid denna tid en ljusmålad farstukvist av verandakaraktär, med fasader i slät träpanel o...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1750 Nybyggnad
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad i två våningar mot norr.

K.A. Persson (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad
Ny farstukvist på fasaden mot söder. Osignerad ritning.
År 1981 - 1982 Underhåll