Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM AKALLA 4:1 - husnr 129 Ny sökning Tillbaka till sökning

SF2007_0026_10.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1919 - 1920

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Spånga-Kista församling
Stockholms stift
Granby 2

Rekreation och turism - Värmestuga

Registrerade utan huvudgrupp - Servicebyggnad

Historik

Inventeringsår 2007

Denna byggnad uppfördes 1919 som "värmestuga" och förläggningsbyggnad för militären som disponerade området fram till 1970. Huset uppfördes med rödstrukna panelfasader, tvåkupigt tegeltak och vitmålade kopplade småspröjsade fönster. Byggnaden hade tidstypiskt nationalromantiska och klassicerande detaljer. Huset genomgick smärre ombyggnader under militärtiden, bl.a. 1939. Efter 1970 har huset tidvis stått utan användning; dess förändringar under denna period är svåra att utröna. De ursprungliga fönstren är bytta. 1998 huset om invändigt till verksamhetslokal för hantverk av Socialtjänsten i Stockholm. Vid inventeringstillfället var h...

Läs mer i eget fönster

År 1919 - 1920 Nybyggnad

V. Östergren (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad
Upprustning, osignerad ritning i Exploateringskontorets och trafikkontorets arkiv . Byggnaden är markerad som värmestuga för IV arméfördelningen, avd. III.
År 1998 - 1998 Ändring - ombyggnad
Ändrad användning från förråd till verksamhetslokal för hantverk. Ansökan gällde även tilläggsisolering, vilket inte genomfördes.

Socialtjänsten i Stockholm (Byggherre)