Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM ACHILLES 1 - husnr 1, RÄNTMÄSTARHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÄNTMÄSTARHUSET (akt.)

1660 - 1669

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Slussplan 9, Slussplan 7, Slussplan 11, Slussplan 5, Södra Dryckesgränd 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes av räntmästare Börje Cronberg på 1660-talet, möjligen efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä. Anläggningen bestod då av huvudbyggnaden vid Skeppsbron samt två smala flyglar väster därom. Senare under 1600-talet byggdes det s k Oranienbad utmed Järntorgsgatan och på 1750-talet uppfördes en byggnad mellan detta och Räntmästarhuset. Därigenom bildades en sammanhängande länga mot Räntmästargränd i söder och komplexet kom att omfatta hela kvarteret Achilles. Efter en del ombyggnader under 1800-talet erhöll byggnaden omkring sekelskiftet en renässansprägel med bl a praktgavlar och en hög takryttare. Ombyggnaden utförd...

Läs mer i eget fönster

År 1660 - 1669 Nybyggnad
På 1750-talet uppfördes en byggnad mellan Oranienbad och Räntmästarhuset.

Börje Cronberg (Byggherre)

År 1670 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Senare under 1600-talet byggdes det s k Oranienbad utmed Järntorgsgatan
År 1750 - 1759 Ändring - tillbyggnad
På 1750-talet uppfördes en byggnad mellan Oranienbad och Räntmästarhuset
År 1870 - 1899 Ändring - ombyggnad

Fredrik Lilljekvist (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
1971 påbörjades, efter en konfliktfylld debatt, en omfattande om- och nybyggnad av anläggningen, varvid västra delen revs och en nybyggnad uppfördes på dess plats. Själva Räntmästarhuset ombyggdes genomgripande och har i sitt yttre rekonstruerats med drag från olika tidsepoker: fasadens lisenindelning har 1600-talskaraktär, medan det brutna taket återgår på 1700-talets utformning.

Anders Tengbom (Arkitekt)