Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG VASASTADEN 14:1 - husnr 1, NYA ELEMENTARLÄROVERKET, TYSKA SKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning

8007_Nya_Elementarläroverket_SRLN_2007_10_04 013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NYA ELEMENTARLÄROVERKET, TYSKA SKOLAN (akt.)

1888 - 1889

1888 - 1889

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Vasa församling
Göteborgs stift
Karl Gustavsgatan 27, Viktoriagatan 28, Engelbrektsgatan 1

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Se anläggningshistorik.

Nya Elementarläroverkets skolhus uppfördes 1888-89 av byggmästaren Nils Andersson efter ritningar av Adrian C. Peterson. Byggnaden som präglas av nyrenässansens symmetriska stilideal, är uppförd i tegel i tre våningar. 1926 gjordes en tillbyggnad vid den södra delen av skolan. Tillbyggnaden har helt underordnat sig den gamla byggnaden och har samma fasaduttryck som denna.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1990-02-01, Dnr 221-9152/89.

År 1888 - 1889 Nybyggnad

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1888 - 1889 Nybyggnad
År 1926 - 1926 Ändring - tillbyggnad
1926 gjordes en tillbyggnad vid den södra delen av skolan. Tillbyggnaden har helt underordnat sig den gamla byggnaden och har samma fasaduttryck som denna.