Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG VASASTADEN 12:8 - husnr 1, KV FURAN, VIKTORIAGATAN 15 Ny sökning Tillbaka till sökning

7985_Kv_Furan_SRLN_2007_10_03 048

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KV FURAN, VIKTORIAGATAN 15 (akt.)

1893 - 1893

1893 - 1893

1893 - 1893

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Vasa församling
Göteborgs stift
Viktoriagatan 15B, Viktoriagatan 15A

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Fastigheten Vasastaden 12:8 tillkom genom delning av en större villatomt. Vid tomtindelningen reglerade staden i sina villkor bebyggandet med två fritt liggande byggnadskomplex. Den påkostade stenvillan från 1876 med parkliknande trädgård fick lämna plats åt tre hyreshus i fem våningar (Viktoriagatan 15A och 15B uppfördes som dubbelhus). Byggmästare Ernst Friman uppförde 1893 den aktuella byggnaden på tomten n:r 87 i 13:e roten (Viktoriagatan 15). Byggherren drev sedan 1885 firman Ullgren & Friman efter kompanjonen J.A. Ullgrens död. Firman var en av Göteborgs mest välrenommerade i byggnadsbranschen med specialitet på förnäma stenhu...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2014

Huset uppfördes på vad som var en av de mest exklusiva tomterna utanför Vallgraven av byggmästaren Ernst Friman år 1893. Byggherren drev då den välrenommerade göteborgska byggfirman Ullman & Friman och stod på toppen av sin karriär. För det påkostade bygget anlitades den välkände arkitekten C B Ebeling att utföra ritningarna.

År 1893 - 1893 Nybyggnad
År 1893 - 1893 Nybyggnad
År 1893 - 1893 Nybyggnad
År 1980 - 1989 Ändring - restaurering, exteriör
Byggnadens tak reparerades på 1980-talet med stöd av Länsstyrelsen för bevarande av kupor och mönsterlagd skiffertäckning.
År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, exteriör
År 1995 lämnade Länsstyrelsen ett större bidrag till fasadrenovering (bl.a. konserveringsåtgärder av natursten) och återställande av takets förlorade krönande utsmyckning.