Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NYA VARVET 726:9 - husnr 1, NOBIS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VILLA NOBIS (inakt.), NOBIS (akt.), NORRA KASERNEN (inakt.)

1711 - 1711

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift
Örlogsvägen 15

Försvarsväsende - Matsalsbyggnad - Mäss - Officersmäss

Försvarsväsende - Tyghus

Handel och bankväsende - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden var urspungligen tyghus åt sjöartilleriet och uppfördes år 1711 på strandkanten c:a 150 meter norr om nuvarande placering. Efter förflyttning till nuvarande plats år 1818 inreddes byggnaden till värdshus och benämndes inledningsvis "Norra Kasernen" vilket år 1870 ändrades till "Nobis". Första våningen inrymde spisningsrum för officerare och civil personal samt fem bostadsrum för värdshushållaren som även disponerade två rum på övervåningen. I övrigt användes denna våning till "officers och civilcorpens samling vid solenna och högtidliga tillfällen".

Då fångvårdsstyrelsen år 1870 övertog Nya Varvet upphörde värdshusrörelse...

Läs mer i eget fönster

År 1711 - 1711 Nybyggnad
År 1818 - 1818 Flyttning
År 1955 - 1956 Ändring - ombyggnad