Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 19:3 - husnr 1, KRONHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

Fotou.nr 0 1055.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRONHUSET (akt.)

1642 - 1654

1642 - 1654

1642 - 1654

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Kronhusgatan 1D

Offentlig förvaltning - Tyghus

Offentlig förvaltning - Förråd

Försvarsväsende - Kyrka

Kultur och nöjesliv - Magasin - Museimagasin

Kultur och nöjesliv - Konserthus

Offentlig förvaltning - Magasin - Kronomagasin

Kultur och nöjesliv - Konserthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kronhuset uppfördes 1642-54 och är troligen Göteborgs äldsta bevarade byggnad. Det var ursprungligen magasin för kronan och användes sedan som tyghus för Göteborgs fästning, förläggning för garnisonen och kyrkolokal. År 1660 hölls riksdag här i samband med att Karl XI hyllades som konung. Byggnaden är uppförd av tegel och har intressant invändig konstruktion med bjälklagen upphängda i takkonstruktionen. Den renoverades 1957 och inrymmer nu solennitetssal och museum.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. IS...

Läs mer i eget fönster

År 1642 - 1654 Nybyggnad
År 1642 - 1654 Nybyggnad
År 1642 - 1654 Nybyggnad
År 1660 - 1660 Ändring - ombyggnad, interiör
Bottenvåningen inreds som sammanträdeslokal och några år senare tas den i bruk som garnisonkyrka då bl a läktare uppfördes

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1733 - 1733 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av vapenhus

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1890 - 1890 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av kyrkoinredningen
År 1930 - 1940 Ändring - ombyggnad, exteriör
Grundförstärkning av byggnaden. Byte av fönster och dörrar. De äldre fönsterluckorna av trä ersattes med de nuvarande kopparbeslagna luckorna.

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad
År 1990 - 1990 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering