Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 12:1 - husnr 1, OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) Ny sökning Tillbaka till sökning

2_12_1_(Ostindiska huset)_121113_adaaug.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OSTINDISKA KOMPANIET (GÖTEBORGS MUSEUM) (akt.), OSTINDISKA HUSET (akt.), GÖTEBORGS MUSEUM (GÖTEBORGS STADSMUSEUM) (akt.)

1747 - 1762

1747 - 1762

1747 - 1762

1747 - 1762

1747 - 1762

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Köpmansgatan 1, Norra Hamngatan 12

Kultur och nöjesliv - Museibyggnad

Kultur och nöjesliv - Museibyggnad

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Handel och bankväsende - Magasin - Handelsmagasin

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den fyra våningar höga byggnaden i gult tegel uppfördes 1750 för Ostindiska kompaniet. Ritningarna var uppgjorda av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och omarbetade av Carl Hårleman. Sedan Ostindiska kompaniet upphört vid början av 1820-talet, stod Göteborgs stad och staten som ägare till byggnaden, men den övergick så småningom till Göteborgs museum som bildades år 1861. Den ursprungliga trelängade anläggningen tillbyggdes år 1891 med en fjärde länga i norr och vid en ombyggnad 1896 förändrades interiören.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarie...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2015

Den ursprungliga delen av byggnaden uppfördes 1747-1762 som kontors- och magasinsbyggnad för Ostindiska kompaniet. De nedre våningarna användes som magasin och på de övre fanns kontor, sammanträdesrum, auktionssal och ett rum för sidentyger. Efter att kompaniet upplösts användes huset för flera olika verksamheter innan Göteborgs museum bildades 1861. Museet växte snart ur lokalerna och 1891 invigdes Wilsonska flygeln. Under 1890-talet genomfördes även en ombyggnad och modernisering av den äldre delen. Under 1900-talet ändrades inredningen flera gånger. 1994-1996 genomfördes en större ombyggnad och år 2001 restaurerades Wilsonska fly...

Läs mer i eget fönster

År 1747 - 1762 Nybyggnad
Ritningarna var uppgjorda av stadsarkitekt Bengt Wilhelm Carlberg och omarbetade av Carl Hårleman.

Bengt Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Carl Hårleman (Arkitekt)

År 1747 - 1762 Nybyggnad
År 1747 - 1762 Nybyggnad
År 1747 - 1762 Nybyggnad
År 1747 - 1762 Nybyggnad
År 1891 - 1891 Ändring - tillbyggnad
Den ursprungliga trelängade anläggningen tillbyggdes år 1891 med Wilsonska flygeln i norr.
År 1894 - 1896 Ändring - ombyggnad, interiör
Modernisering av den äldre delen. Trapphusets första vilplan utsmyckades med väggmålningar av G Pauli.

Hans Hedlund (Arkitekt)

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1894 - 1896 Ändring - ombyggnad, exteriör
Bottenvåningen mot Norra Hamngatan kläs med nytt tegel. De övre våningarna dekoreras med kalkstensreliefer. Huvudentrén ges en monumental jugendliknande utformning.
År 1894 - 1896 Ändring - tillbyggnad

Bengt Wilhelm Carlberg (Arkitekt)

Hans Hedlund (Arkitekt)

År 1994 - 1996 Ändring - ombyggnad, exteriör

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering av Wilsonska flygelns exteriör

Hus för hus i Göteborgs stadskärna. Göteborgs stadsbyggnadskontor/Göteborgs stadsmuseum. Kungälv 2003 (Arkiv)