Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 11:7 - husnr 1, RÅDHUSET, GÖTEBORG Ny sökning Tillbaka till sökning

97125YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅDHUSET, GÖTEBORG (akt.)

1672 - 1672

1672 - 1672

1672 - 1672

1672 - 1672

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Köpmansgatan 7B, Gustaf Adolfs torg 1, Norra Hamngatan 16B, Köpmansgatan 7

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Offentlig förvaltning - Stadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Det ursprungliga rådhuset, som stod färdigt 1672, var av två våningar i sten med huvudfasaden mot torget och med ytterligare en huskropp mot hamnkanalen. Magistraten flyttade in den längan redan 1670, under pågående byggnadsarbeten. Byggnadens tak var mycket högt och klätt med tegel. Mot gården fanns två arkader och dessutom två skiljemurar mot de angränsande tomterna. Här höll köpmännen börs. Fasaderna pryddes liksom idag av varsin fronton, en spetsig mot torget och en bågformad mot hamnkanalen, och fasaden mot torget hade tre festonger under översta våningens fönst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Det äldsta huset uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä och stod färdigt 1672. År 1817 företogs en ombyggnad, varvid tredje våningen tillkom och fasaderna erhöll sin nuvarande klassicistiska utformning. För ritningarna svarade stadsarkitekten J Hagberg. De norra och västra flyglarna uppfördes 1835 respektive 1869.
Till den äldre delen av Göteborgs rådhus ritades av arkitekten E. Gunnar Asplund, som redan 1913 vann en tävlan om om- och tillbyggnad av det befintliga rådhuset. Tillbyggnaden uppfördes 1935-37 i en funktionalistisk arkitektur sedan en rad stilimiterande förslag förkastats. Den har blivit ett nationellt och i...

Läs mer i eget fönster

År 1672 - 1672 Nybyggnad

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1672 - 1672 Nybyggnad
År 1672 - 1672 Nybyggnad
År 1672 - 1672 Nybyggnad
År 1817 - 1817 Ändring - påbyggnad
År 1817 företogs en ombyggnad, varvid tredje våningen tillkom och fasaderna erhöll sin nuvarande klassicistiska utformning.

J Hagberg (Arkitekt)

År 1835 - 1835 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggd med flygel mot norr

Handling i byggnadsminnesakten daterad 1977 06 11 (Arkiv)

År 1869 - 1869 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggd med flygel mot väster

Handling i byggnadsminnesakten daterad 1977 06 11 (Arkiv)

År 1935 - 1937 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnaden uppfördes 1935-37 i en funktionalistisk arkitektur.

Gunnar Asplund (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny entré mot Christine kyrka