Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG GULLBERGSVASS 17:3 - husnr 1, GÖTEBORGS CENTRALSTATION Ny sökning Tillbaka till sökning

C med utbyggnad.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÖTEBORGS CENTRALSTATION (akt.)

1856 - 1858

1856 - 1858

1856 - 1858

1856 - 1858

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Nils Ericsonsplatsen 1, Nils Ericsonsplatsen 2, Drottningtorget 5

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Vänthall / Väntsal

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Vänthall / Väntsal

Kommunikation - Stationshus

Kommunikation - Vänthall / Väntsal

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Centralstationens huvudbyggnad uppfördes 1856-58 enligt ritningar av A.W. Edelsvärd. Den hade från början en medeltidsinspirerad utformning med små torn och spiror. Byggnaden disponerades så att tågen kunde köra rakt igenom den stora hallen. På 1870-talet byggdes taket om så att det blev brantare, och i samband med detta togs en del av utsmyckningen bort. 1923 genomfördes en större ombyggnad och banhallen inreddes som väntsal. 1928-30 tillkom en ny avgångshall, ritad av F. Zettervall, som dekorerades med stora väggmålningar av Filip Månsson. Under åren har flera ombyggnader gjorts och i början på 2000-talet byggdes stationen delvis ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Göteborgs centralstation invigdes 1858 och ritades av Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919). Från början uppfördes Göteborgs centralstation i rent nygotisk stil, inspirerad av medeltida katedraler. Redan i början av 1870-talet höjdes byggnaden och de nuvarande taken i fransk renässansstil tillkom. Den ursprungliga stationen hade en banhall som tågen stannade i. En yttre vänthall, med målade kartbilder över de olika järnvägarnas sträckning tillkom senare. Banhallen byggdes om till vänthall 1923 med en ny konstruktion i limträ, ritad av Folke Zetterwall, Edelswärds efterträdare.

I december 2003 invigdes Resecentrum Göteborg som består...

Läs mer i eget fönster

År 1856 - 1858 Nybyggnad

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1856 - 1858 Nybyggnad
År 1856 - 1858 Nybyggnad
År 1856 - 1858 Nybyggnad
År 1870 - 1875 Ändring - påbyggnad
I början av 1870-talet höjdes byggnaden och de nuvarande taken i fransk renässansstil tillkom.
År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad
Den ursprungliga banhallen byggdes om till vänthall med en ny konstruktion i limträ.

Folke Zettervall (Arkitekt)

År 1995 - 2003 Ändring - restaurering
Invigningen av Resecentrum Göteborg 2003 föregicks av en omfattande restaurering av stationen då stationshusets tegelfasader reparerades och omfogades varvid skadade stenar byttes ut. Den västra gaveln med landets största fribärande tegelvalv rekonstruerades liksom interiörerna i vänthallen som avser visa utseendet efter Folke Zetterwall ombyggnad 1923.
År 2009 - 2009 Ändring - ombyggnad, yttertak
Beslut om ändring av takfall p.g.a hissinstallation.