Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖDESHÖG HEDA 7:1 - husnr 1, HEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Heda kyrka, 122

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEDA KYRKA (akt.)

1130 - 1169

Östergötland
Ödeshög
Östergötland
Heda
Ödeshögs församling
Linköpings stift
Heda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:

KYRKOBYGGNADEN
Heda kyrka är en av Östergötlands märkligaste kyrkor. Den uppfördes av kalksten i mitten av 1100-talet, men dess medeltida utformning är inte helt klarlagd. Sannolikt bestod den äldsta kyrkobyggnaden av ett rektangulärt långhus med ett smalare kor med absid samt torn i väster. Från den ursprungliga kyrkan återstår ett ornerat remstycke, d v s den bilade stock som ligger på krönet av yttermurarna och bär upp takstolarna. Den har varit synlig utifrån och finns bevarad över valven på kyrkans norra sida. Från den stocken har man gjort en dendrokronologisk provtagning, d v s...

Läs mer i eget fönster

År 1130 - 1169 Nybyggnad
Kyrka av kalksten med rektangulärt långhus, smalare kor med absid samt västtorn, den exakta ursprungliga utformningen är okänd. Kvarstår delar av tornets bottenvåning och delar av långhusmurarna.
År 1130 - 1169 Nybyggnad - Torn
År 1150 - 1199 Ändring - tillbyggnad
Kryssvälvt sidokapell på södra sidan med absid i öster. Det hade ursprungligen en vindsvåning, sannolikt med utgång till en läktare, kvarstår en trappa i västra muren, läktaren togs sannolikt ner redan 1180 i samband med tillkomsten av tunnvalven. I bottenvåningen piscina med relief som ev föreställer kung Karl Sverkersson. Fungerar som dopkapell sedan restaureringen 1950.
År 1170 - 1199 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt med ett sidoskepp åt norr med ingångsportal i väster.
År 1170 - 1220 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkorummet försågs med murade tunnvalv, tornets övre våningar byggdes om.
År 1170 - 1220 Ändring - ombyggnad, exteriör
Koret förstorades och gavs en rak avslutning, ny korportal på södra sidan.
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, cuppa av rödaktig sandsten.
År 1200 - 1520 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia på korets norra sida. Revs i samband med ombyggnad 1858.
År 1200 - 1520 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus utanför södra kapellet. Revs i samband med ombyggnad 1858.
År 1661 - 1661 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten, tillverkad i Mikael Hackes verkstad i Skänninge. Endast skålen är bevarad, ny fot 1983.

Michaels Hackes verkstad (Hantverkare)

År 1665 - 1665 Fast inredning - predikstol
Åttkantig med bilder på bl a de fyra evangelisterna.
År 1679 - 1679 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten.
År 1771 - 1771 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Elias Fries Thoresson, Jönköping.

Elias Fries Thoresson (Klockgjutare)

År 1776 - 1776 Fast inredning - orgel
Orgelverk och fasad av orgelbyggare Lars Strömblad, nytt orgelverk 1913. Nya bänkar

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1852 - 1858 Nybyggnad - Korparti

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1852 - 1858 Nybyggnad - Korsarm/ar
Sakristia är inredd i norra korsarmen sedan 1950.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1852 - 1858 Ändring - ombyggnad
Koret, sakristan och vapenhuset revs. Östliga korsarmar i norr och söder och nytt absidkor. Ny tornhuv, klockorna flyttades in i tornet från en låg klockstapel. Rundbågefriser längs gavelröstena. Taken belades med skiffer. Arkitekt Carl Georg Brunius.

Carl Georg Brunius (Arkitekt)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kaminer.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad
Den äldre ingången till vapenhuset sattes igen och en port togs upp i södra korsarmen. Nya fönsterbågar med antikglas i ytterbågen.interiör, mycket av förändringarna vid renoveringen på 1850-talet avlägsnades. Valvet intill tornkammaren återupptogs, liksom valven i den gamla sakristian, väggarna runt den gamla sakristian revs. Sakristia inrättades i norra korsarmen med läktare ovanpå. Södra kapellet som utgjort vapenhus iordningställdes till dopkapell och sydingången murades igen och väggen mot kyrkorummet revs. Ny ingång upptogs via södra korsarmen. De befintliga furugolven togs bort och golven sänktes till sin ursprungliga nivå och lagts med kalksten från Borgholm. Ny orgelläktare i södra korsarmen. Predikstolen placerades i norra korsarmen. Mellersta fönstret i koret murades igen. ny altarring, predikstol, nya eller eventuellt ombyggda bänkar och altarprydnad, elektrisk värme och ljus och klockringning. Arkitekt Johannes Dahl, Tranås.

Johannes Dahl (Orgelbyggare)

År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Byggnadsteknisk undersökning - piscinan undersöktes av stenkonservator Tor Andersson, Riksantikvarieämbetet m fl.

Tord Andersson (Konservator)

År 2002 - 2002 Teknisk installation - värme
Bergvärmeanläggning med pump i sakristians nordöstra hörn.