Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING ÖSTRA NY PRÄSTGÅRD 1:5 - husnr 1, ÖSTRA NY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA NY KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1100 - 1100

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Östra Ny
Jonsbergs församling
Linköpings stift
Östra Ny 51

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Det är mycket litet känt om Östra Nys medeltida kyrka. Den var uppförd av sten, men dess utformning är inte klarlagd. Kyrkan hade dock ett flertal högkvalitativa medeltida inventarier, däribland en S:t Olovsskulptur. Den har daterats till tiden 1310-20 genom dendrokronologi, d v s årsringsdatering. Den har stilistiska likheter med skulpturer i Linköpings domkyrka och anses ha tillverkats i samma verkstad och med anknytning till domkyrkohyttan. I kyrkan finns också ett altarskåp från 1400-talet med en sällsynt rik skulptural framställning och
anses vara tillverkat i Lübe...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1549 Nybyggnad - Torn
Tornet ombyggt 1747
År 1100 - 1100 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten. Utformning okänd
År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa och fot av kalksten
År 1460 - 1470 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp av ek tillverkat i Lübeck

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1522 - 1522 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts av Ulf Sonason i Skänninge

Ulf Sonason (Klockgjutare)

Sveriges Bebyggelse Östergötlands län (Arkiv)

År 1592 - 1592 Fast inredning - predikstol
Predikstol med de fyra evangelisternas bilder.
År 1742 - 1747 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts

Sveriges Bebyggelse Östergötlands län (Arkiv)

År 1743 - 1743 Rivning
Klockstapeln nedtogs.
År 1747 - 1747 Ändring - ombyggnad
Tornet ombyggdes och spiran fick sitt nuvarande utseende.
År 1747 - 1747 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfördes med tegel från Stegeborgs slott efter tillstånd från magistraten i Norrköping 1745.
År 1756 - 1756 Fast inredning - orgel
Orgel ursprungligen byggd 1736 av Gustaf Lagergren i Östra Husby för Jonsbergs kyrka, ersattes med en ny orgel 1865.

Gustaf Lagergren (Orgelbyggare)

År 1821 - 1822 Nybyggnad - Sakristia
År 1821 - 1822 Nybyggnad - Korparti
År 1821 - 1822 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av långhuset i anslutning till det äldre tornet. Äldre murverk ingår sannolikt i norra och ev södra muren. Ritning 1809 av arkitekt Axel Almfelt, Överintendentsämbetet.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1821 - 1822 Nybyggnad - Korparti
Korparti och sakristia, arkitekt Axel Almfelt, Överintendentsämbetet.

Axel Almfelt (Arkitekt)

År 1865 - 1865 Fast inredning - orgel, orgelfasad
1700-talsorgeln ersattes av en ny orgel byggd av Erik Nordström i Flisby med fasad ritad av arkitekt Abraham Rafael Pettersson

Abraham Rafael Ulric Pettersson (Arkitekt)

Erik Nordström (Orgelbyggare)

År 1867 - 1867 Ändring - ombyggnad, exteriör
Det befintliga spåntaket ersattes av skiffer, vilket i sin tur ersattes på tornet 1954 av kopparplåt 1954. Tornet försågs med en ny grund åt söder och stadgades med järnstag. Byggmästare Waerngren

Waerngren (Byggmästare)

Seklernas Vikboland, studiecirkel (Arkiv)

År 1868 - 1879 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets ljudöppningar ombyggdes.

Seklernas Vikboland, studiecirkel (Arkiv)

År 1871 - 1871 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kolmårdsmarmor, skänkt av kyrkoherde Thure Gustaf Een.
År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning i nygotik med ny bänkinredning, orgelläktarbarriär, predikstol som ersatte en altarpredikstol, altaruppsättning och altarring. Interiören vitkalkades. Det medeltida altarskåpet uppsattes efter konservering. Arkitekt Hugo Hammarskjöld, konservator Sven Sundbaum.

Hugo Hammarskjöld (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1879 - 1879 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Språkband m m på korväggen.
År 1879 - 1879 Teknisk installation - värme
Värmeugn.
År 1940 - 1941 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna ombyggdes och mittgången breddades, 1800-talets målningar på korväggen övermålades och altarringen och läktarbarriären gjordes om. Det medeltida altarskåpet placerades på altaret. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Teknisk installation - el
Elvärme och elektrisk belysning.
År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, exteriör
Det befintliga skiffertaket på tornet ersattes av kopparplåt.
År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Putsrenovering och avfärgning av putsen. Färgundersökning som visade fyra färgskikt, samtliga rosaaktiga, friläggning av sockeln. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
De bakre bänkraderna togs bort, sprickbildning i tunnvalvet åtgärdades genom vävspänning och ommålning, innanfönster.
År 1991 - 1991 Underhåll - interiör
Ommålning av sakristian. Axelssons byggservice, Norrköping.

Axelssons byggservice (Firma)

År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt skrudskåp i sakristian.
År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Specifika inventarier, altarskåpet från 1400-talet konserverades av Östergötlands länsmuseum.